Show simple item record

dc.contributor.advisorSarılı, Mustafa Ali
dc.contributor.authorBitkin, Ali Osman
dc.date.accessioned2015-03-18T11:59:58Z
dc.date.available2015-03-18T11:59:58Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3004
dc.description.abstractGeçici vergi, kazanç vergileri ile ilgili olarak (kesin tahakkuk ve tahsil işlemleri sonradan gerçekleşen) henüz vergileme dönemi sona ermeden, bir mahsup sistemi çerçevesinde tahsilini öne alan bir uygulamadır. Üzerinde çok araştırma gerektirecek “Geçici Vergi Uygulaması”, bu çalışmada üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde geçici verginin tanımı yapılarak, geçici verginin soy ağacı çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca geçici vergi ile ilgili kanuni düzenlemeler irdelenerek daha çok geçici vergi uygulamasının kapsamı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, geçici verginin mükellefleri üzerinde durularak geçici vergiye tabi kazançlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca geçici vergi dönemleri baz alınarak uygulamalı bir örnekle konu pekiştirilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise geçici vergiye ilişkin ortaya çıkan tartışmalara yer verilerek, oluşan sorunlara çözüm aranmıştır.en_US
dc.description.abstractTemporary tax, in relation to the profit tax (accurate assessment and collection processes that occur later), yet before the end of the period of taxation, the tax collection under a tax deduction system appears to be an application field forward. "Temporary Tax Practice" to require a lot of research on in this study consists of three parts. In the first part, being done definition of temporary tax, family tree of temporary tax is tried to be form. Also examining the legal arrangements related to temporary tax, it is focused more on the scope of application of temporary tax. In the second part, emphasis will be on a temporary provisional tax payers ,it is tried to determine taxable profits. In addition,with a practical example on the basis of temporary tax periods, subject is tried to be intensified. In the last section, given period of time in the debate on the temporary tax , problems consisting are sought solutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi Mükellefiyetien_US
dc.subjectKazanç Türlerien_US
dc.subjectGeçici Vergi Sorunlarıen_US
dc.titleTürk Vergi Sisteminde Geçici Vergi Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeTemporary Tax Aplication in the Turkish Tax Systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record