Show simple item record

dc.contributor.advisorSağbaş, İsa
dc.contributor.authorErin, Mehmet Zakir
dc.date.accessioned2015-03-18T12:05:19Z
dc.date.available2015-03-18T12:05:19Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3006
dc.description.abstractTürkiye’de belirlenmiş büyüklükteki yerel yönetimlerin performans esaslı stratejik yönetime geçmeleri zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmada il özel idarelerinin 2007 yılı performansı veri zarflama analizi ile ölçülmüştür. 81 il verisi ile 3 ayrı analiz yapılmıştır. 14 Büyükşehir ilin veri zarflama analizinde Konya, 64 standart ilin analizinde Erzincan, 78 büyükşehir + standart illerin analizinde Afyon, en başarılı (etkin) il özel idaresi olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak, performansı düşük il özel idarelerinin performansını artırmak için iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractLocal governments with certain scales are obliged to use performance based strategic management in Turkey. This study measures performance of special provincial administrations by using data envelopment analysis for 2007. 81 Provinces’ data are examined within three groups. 14 Metropolitan provinces study shows that the most successfull administration is Konya, while Erzincan is the most successfull in 64 standart provinces and Afyon is found the most effective adminastrion in 14 metropolitan + 64 standart provinces. Based on the findings some suggestions are made to improve for the least effective administrations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformans Ölçümüen_US
dc.subjectVeri Zarflama Analizien_US
dc.subjectİl Özel İdaresien_US
dc.titleVeri Zarflama Analizi ile İl Özel İdarelerinin Etkinliğe Dayalı Performansının Ölçümüen_US
dc.title.alternativeMeasuring Special Provincial Administrations Efficiency Performance by Data Envelopment Analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record