Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCansız, Harun
dc.contributor.authorCiğerci, İsmail
dc.date.accessioned2015-03-18T13:21:27Z
dc.date.available2015-03-18T13:21:27Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3025
dc.description.abstractBu çalışmada, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hesap verme sorumluluğu ve iç denetim incelenmiştir. Yapılan çalışmada hesap verebilirlik ve iç denetimin Türk Kamu Mali Yönetiminde etkin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda kamu mali yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve iç denetim kavramlarının tam anlamıyla henüz etkin bir mekanizma olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hesap verebilirlik kavramı ile iç denetim kavramının birbiri ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Her iki kavram içinde öncelikli olan, hesap verecek personelin ya da iç denetçinin yeterli eğitim bilgisine sahip olması gerektiğidir.en_US
dc.description.abstractThis study examines accountability and internal auditing within the framework of the Turkish Public Finance Management and Control Law (5018). This study tries to investigate whether accountability and internal auditing are effective in the Turkish Public Finance Management system. The literature review indicates that the concepts of accountability and internal auditing are not functional as it ought to be yet in Turkey. The findings show that there is a relationship between accountability and internal auditing. The priority for two concepts is the staff those accountable and internal auditors should have enough training and knowledgeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç Denetimen_US
dc.subjectKamu Malıen_US
dc.titleKamu Mali Yönetiminde Hesap Verme Sorumluluğu ve İç Denetimen_US
dc.title.alternativeAccountability and Internal Auditing in Public Finance Managementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record