Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkmen, Uğur
dc.contributor.authorTekin Ufuk, Serter
dc.date.accessioned2015-03-18T13:27:29Z
dc.date.available2015-03-18T13:27:29Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3029
dc.description.abstractBu çalışma; Başlangıç Düzeyi Korno Eğitiminde karşılaşılan sorunlara yönelik eğitimcilerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Başlangıç düzeyi korno eğitimi veren eğitmenlerin gönüllü olarak yanıtladığı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Çalışma genel olarak müzik eğitiminin önemli bir kolu olan çalgı eğitiminde, özelinde ise korno eğitiminde sorunların belirlenmesi, yeni çalışmalara kaynak teşkil etmesi bakımından önemlidir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to consider educators thoughts about problems encountered on beginner level French Horn education. The datas were taken by volunteer educators via structured interview form. The study focuses on the basic problems of beginner level French Horn education and is important to be a source for further studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectMüzik Eğitimien_US
dc.subjectKornoen_US
dc.titleBaşlangıç Düzeyi Korno Eğitiminde Sorunlara İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerien_US
dc.title.alternativeEducators Thoughts About Problems Encountered on Beginner Level French Horn Educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR55142en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record