Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorRzazade, Natig
dc.contributor.authorÖzel, Irmak
dc.date.accessioned2015-03-18T15:08:19Z
dc.date.available2015-03-18T15:08:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3041
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, bireysel ses eğitiminde piyano eşliğinin önemini ve yaklaşımları saptamak, bulgularla durum değerlendirmesi ve önerilerle bireysel ses eğitiminde piyano eşliğinin daha işlevsel hale gelmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışma nitel ve nicel araştırma yöntemleri esas alınarak hazırlanmıştır. Mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında bireysel ses eğitimi ve eşlik (korrepetisyon) derslerini yürütmekte olan öğretim elemanları ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bireysel ses eğitimi ve eşlik derslerini alan öğrencilerden oluşan örneklem kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında oluşan alt problemlere veri sağlamak amacıyla araştırmayla doğrudan ilgisi olan bilimsel çalışmalar toplanmış, örneklemde yer alan üniversitelerin anabilim dallarında bireysel ses eğitimi ve eşlik derslerini yürütmekte olan öğretim elemanlarına, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bireysel ses eğitimi ve eşlik derslerini alan öğrencilere anket uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to appoint the approaches and the importance of the piano accompaniment during the individual voice training, to asses the situation by the findings and to contribute to have a more functional individual voice training with the piano. This study is formed by using qualitative and quantitative research methods. It is carried out within the sample composed of the instructors teaching individual voice training and accompaniment lessons at the universities and within the sample composed of the students taking individual voice training and accompaniment lessons of the second term of the universities in 2011-2012. The scientific studies related correctly to the research, have been gathered for the data of the sub problems of the research and a survey has been applied to the instructors teaching individual voice training and accompaniment lessons at the universities and to the students taking individual voice training and accompaniment lessons of the second term of the universities in 2011-2012.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBireysel Ses Eğitimien_US
dc.subjectEşlik Korrepetisyonen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.titleBireysel Ses Eğitiminde Piyano Eşliğinin Önemien_US
dc.title.alternativeThe Importance of Piano Accompaniment in Individual Voice Trainingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record