Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Abdullah
dc.contributor.authorMetinsoy, Yavuz
dc.date.accessioned2015-03-19T08:39:31Z
dc.date.available2015-03-19T08:39:31Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3057
dc.description.abstract2007 yılının ikinci yarısında ABD konut piyasasında başlayan ciddi sorunlar sonucunda gelişmiş ülke piyasalarında varlık fiyatlarındaki düşüş, hane halklarının servetlerinin azalmasına ve dolayısıyla iç talepte daralmaya neden olmuş, büyük yatırım bankalarının bilançolarında ciddi bozulmalara yol açmıştır. Küresel ekonomik ve finansal entegrasyonun yüksek düzeylere ulaştığı bir dönemde, bu gelişmeler 2008 yılından itibaren tüm dünya ekonomilerini hızla etkilemeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki finans piyasalarında ortaya çıkan ve zamanla gelişmekte olan ülkelere yayılan istikrarsızlık, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren çok ciddi boyutlara ulaşmış ve 1929 buhranından sonra yaşanan en yaygın ekonomik krize dönüşmüştür. 2008 sonbaharından itibaren çok sayıda gelişmiş ülkenin ekonomisi daralma sürecine girmiş ve pek çok gelişmekte olan ülkede büyüme hızı yavaşlamaya başlamıştır. Küresel kriz Türkiye ekonomisini ticaret, finansman ve beklenti kanallarından etkilemiştir. Kriz, cari işlemler dengesi, enflasyon ve toplam dış borç stoku üzerinde bazı olumlu gelişmelere de yol açmıştır. Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla 2008 yılı ortalarından itibaren bir dizi harcama ve gelir tedbiri uygulamaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractOriginating from the US housing market crash in the second half of 2007, the decline in asset prices in developed markets resulted in a decline in household wealth and thereby a contraction in domestic demand. This process also inflicted serious damage to the balance sheets of important investment banks. In such a period where a high level of global economic and financial integration existed, these developments quickly started to influence all economies worldwide. Starting from the second half of the 2008, the instability, which arose first in developed countries’ financial markets and then spread to developing countries in the course of time, reached alarming levels and transformed into a global economic crisis which is the second biggest crisis after 1929 on the world. Starting from the autumn of 2008, many developed economies entered into recessionary period and growth rates began to slow down in many developing countries. Global crisis affected Turkish economy through trade, financing and expectations channels. Crisis had some positive consequences on current account balance, inflation and foreign debt stock. In order to lessen the adverse effects of global crisis on Turkish economy, a series of expenditure and revenue measures have been taken since mid-2008.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinans Sistemien_US
dc.subjectKüresel Finans Krizien_US
dc.subjectUlusal Etkilerien_US
dc.subjectÖnlemleren_US
dc.titleKüresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Olası Etkilerien_US
dc.title.alternativeGlobal Financial Crisis and Its Potential Affects Over of the Turkey’s Economyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record