Show simple item record

dc.contributor.advisorMasca, Mahmut
dc.contributor.authorDuran, Sinem
dc.date.accessioned2015-03-19T11:30:43Z
dc.date.available2015-03-19T11:30:43Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3068
dc.description.abstractSermaye denilince akla makine, teçhizat, para gibi maddesel değerler gelmektedir. Bu maddesel değerler fiziki sermayedir. Bunların yanında maddeye dayanmayan kişinin kendine yaptığı yatırımlardan da bahsedilmelidir. İktisattaki bu yatırımlara beşeri sermaye denmektedir. Beşeri sermayenin ekonomik kalkınmadaki rolü ve önemini ele alan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, beşeri sermayenin tanımından, özelliklerinden ve tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, kalkınma kavramının tanımından, kalkınmayı engelleyen unsurlardan, kalkınma teorilerinden, modellerinden, politikaları ve kalkınmanın amaç ve araçlarından bahsedilerek kalkınma nedenlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, birinci ve ikinci bölümde elde edilen bulgular çerçevesinde beşeri sermaye göstergelerinden olan eğitim ve sağlık verileri yardımıyla beşeri sermayenin kalkınmayı etkileme gücü araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractWhen it is said “capital”, material values such as the money, machinery, and equipment, come to the mind. These material values are physical capital. Moreover, it should be mentioned about a person’s self made investments which are not based on materials. These kind of investments in economy are called as human capital. This study which is about the role and importance of human capital in economic development consists of three chapters. In the first chapter, the definition, the features and historical development of human capital are mentioned. In the second chapter, the reasons of development are explained by mentioning the definition of the concept of development, the elements preventing development, development theories, models, policies and development objecitives and means of development. In the third chapter, through the help of the evidence derived from the first and second chapter, the power of the influence of human capital on development is searched by the help of health and education datas which are the indicators of human capital.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Sermayeen_US
dc.subjectEkonomik Kalkınmaen_US
dc.titleBeşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınmadaki Rolüen_US
dc.title.alternativeThe Role of Human Capital on Economic Developmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record