Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçay, Selçuk
dc.contributor.authorDemirtaş, Gökhan
dc.date.accessioned2015-03-19T13:23:26Z
dc.date.available2015-03-19T13:23:26Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3083
dc.description.abstractBu tezin amacı gelişmiş ve gelişmekte olan 71 ülkede kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) üzerine etkisini 1995–2002 yılları arasında, yatay –kesit veriler kullanarak incelemektir. Tezin birinci bölümü, doğrudan yabancı yatırım teorilerini ve doğrudan yabancı yatırımların bölgesel dağılımını anlatmaktadır. İkinci bölüm doğrudan yabancı yatırımları etkileyen ekonomik ve kurumsal faktörleri içermektedir. Son bölümde temel olarak üç model (kurumsal, ekonomik ve bölgesel –kurumsal) geliştirilmiş ve test edilmiştir. Test sonuçlarına göre söz hakkı ve hesapverilebilirlik, politik istikrar, bürokrasinin etkinliği, hukukun üstünlüğü, düzenlemelerin kalitesi ve yolsuzlukla mücadele gibi kurumsal faktörlerle DYY arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is to examine impact of institutional factors on foreign direct investment (FDI) in 71 developed and developing countries for the period of 1995 –2002 by using cross–sectional data. First part of the study describes theories about foreign direct investment and regional distribution of FDI. Second part of the study contains economic and institutional factors that affecting FDI. In the last part of the study, basicly three models (institutional, economic and regional-institutional) are developed and tested. Test results show that institutional factors such as voice and accountability, political stability, efficiency of bureaucracy, rule of law, quality of regulations and lack of corruption are positively related to FDI.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYatay Kesiten_US
dc.subjectYatırımen_US
dc.subjectKurumsal Faktörleren_US
dc.titleKurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: Ekonometrik bir analizen_US
dc.title.alternativeThe effect of institutional factors on foreign direct investment: An econometric analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record