Show simple item record

dc.contributor.advisorMirişli, Yusuf
dc.contributor.authorÖztürk, Adem
dc.date.accessioned2015-03-23T11:41:14Z
dc.date.available2015-03-23T11:41:14Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3167
dc.description.abstractBu araştırma Yirminci yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan ve ulusal müziğin yaratılmasında ön planda yer alan Bela BARTOK’ un kuartetlerinin müzikal yapı bakımından ne tür özellikler taşıdığını ortaya koymak ve bundan hareketle; bu alanda yapılacak yeni araştırmalara, ortaya çıkacak yeni eserlere bilimsel bir zemin hazırlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, durum tespitine yönelik bir model esas alınmış, veriler müzikal çözümleme, kaynak tarama ve gereken yerlerde mülakat yoluyla elde edilmiş betimsel yöntemler yardımıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada ilk olarak; 20.Yüzyıl müziği, Bela BARTOK’ un müzik fikri,hayatı ve eserlerinin ortaya konulmasıyla problem durumu tespit edilmiştir. Daha sonra ise Bela BARTOK’ un kuartetlerinin müzikal yapısının armoni, form ve ritm bakımından çözümlenmesi yapılmış, elde edilen veriler ışığında yaylı çalgılar için örnek bir kuartet yazılmış, son olarak da bu incelemeden çıkan sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research purposed to realize that the characteristics of the Bela BARTOK quartets of musical structure who is one of the most important composer and leader to the national music formation. Due to this, this research has been done to guide for new researches and new works as a scientific domain. A model that aimed to determine the condition is used basically and data had taken by musical analysis, searching sources and collecting interviews and explained by using descriptive methods. In this research, first of all; the problem had determined as the topics like description of music, growing up the process of the music at several periods and view as the authority, the life story of Bela BARTOK, his works and musical ideas. The musical structure of Bela BARTOK’s quartets are analyzed by using form, rhythm and harmony techniques. A sample quartet has written for string instruments as a result of the study. And finally, results and suggestions are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBela BARTOKen_US
dc.title20. Yüzyil Bestekarlarindan Bela Bartok’ un Kuartetlerinin Müzikal Yapisinin Çözümlenmesi ve Ortaya Çıkacak Yapıda Örnek Bir Kuartet Yazılmasıen_US
dc.title.alternativeAnalysis of the Musical Structure of the Twentieth Century Composer Bela Bartok’ S Quartets and Writing a Sample Quartet With Same Stuructureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR197527en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record