Show simple item record

dc.contributor.advisorErgün, Mustafa
dc.contributor.authorBulut, Mevlüt
dc.date.accessioned2015-03-23T11:49:48Z
dc.date.available2015-03-23T11:49:48Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3171
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İlköğretim okullarındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının sınıf öğretmenlerinin performansına etkisini tespit etmektir. Tespit edebilmek için örneklem olarak alınan okullarda “anket” çalışması uygulanmıştır. Bu çalışmanın evreni, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Afyonkarahisar ilindeki ilköğretim okulları ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerdir. Araştırma örneklemi olarak il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 135 sınıf öğretmeni, Emirdağ ilçe merkezi ve merkeze bağlı kasabalardaki ilköğretim okullarında görev yapan 35 sınıf öğretmeni, İhsaniye ilçe merkezi ve merkeze bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 30 sınıf öğretmeni alınmıştır. Bu ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine uygulanan, anket sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir: İlköğretim okullarındaki İstenmeyen öğrenci davranışlarının cinsiyet, meslekteki kıdem ve medeni duruma göre öğretmen davranışlarına etkisi olup olmadığı araştırılmış ve ortalamalar farklı olmasına rağmen verilen cevaplarda cinsiyet, meslekteki kıdem ve medeni duruma göre istatiksel anlamlı bir farklılık görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the effect on the performance of teachers in the primary schools of student behaviors. In order to identify a sample of schools received "survey" has been applied. The population of this study are the teachers in this school and primary school in Afyonkarahisar attached to the Ministry of Education. Research serving 135 teachers in primary schools in the city center as the exemplar, Emirdağ district and working in primary schools in the center of town depending on 35 classroom teachers, 30 teachers working in the İhsaniye district center and connected to primary schools were. This applied to the elementary school classroom teachers in the evaluation was made according to the survey results. The findings of the study can be summarized as follows: gender unwanted student behavior in primary school, according to the seniority and marital status, profession have investigated whether the effects of teacher behavior and the average gender in the answers given, although different, there was no statistically significant difference according to the seniority marital status and occupation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim Okullarıen_US
dc.subjectMilli Eğitim Bakanlığıen_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenliğien_US
dc.titleİlköğretim Okullarında İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Sınıf Öğretmenlerinin Performansına Etkisien_US
dc.title.alternativeUnwanted Effects on the Performance of the Student Behavior in Elementary School Classroom Teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record