Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Mehmet Ali
dc.contributor.authorAkça, Sema
dc.date.accessioned2015-03-23T13:05:44Z
dc.date.available2015-03-23T13:05:44Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3182
dc.description.abstractBu araştırmada, 2005-2006 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan 5. sınıf Matematik dersi öğretim programı, öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişlerinin görüşleri doğrultusuna değerlendirilmiştir. Araştırma, Afyonkarahisar il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri, yöneticiler ve ilköğretim müfettişlerine likert tipi değerlendirme ölçeği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda araştırmaya katılanlar Matematik programı ile ilgili genel anlamda olumlu olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Ölçek maddelerine verilen cevapların ortalamalarının 3’ün üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanların görüşleri incelendiğinde puan ortalamalarında cinsiyet ve görev dağılımı değişkenlerine göre anlamlı fark görülmediği ortaya çıkmıştır. Kıdem değişkenine göre toplam puan ortalamaları incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farkın 6-10 yıl ile 16-20 ve 21 yıl üzeri kıdeme sahip olanlar arasında olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanlar arasından programla ilgili olarak mesleki kıdem açısından en olumlu görüşün 16-20 yıl kıdeme sahip olanlara ait olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre toplam puan ortalamaları incelendiğinde önlisans ve lisans mezunları arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Önlisans mezunlarının en olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan lisans mezunlarının ortalamalarının diğerlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work, the applicability of the current mathematics program applied first in 2005-2006 educational year as well as its aim, content, and level of education were evaluated. Study has been done in primary schools located at Afyonkarahisar’s province center, on teachers employing in 5th classes of these schools, headmasters, and inspectors, using a likert-type (from 1 to 5) questionnaire. The participants first attended to this research reported that they have generally a positive point of view about the program but they have still some problems. Nevertheless, all reported average scores were up to >3. According to the results, it has been shown that there is no meaningful relationship between the sex and occupation regarding to the average score. There are meaningful differences between the seniority years. These years are 6-10 years, and 16-20 and up to 21 years. The most positive opinion about the program was seen in participants who have 16¬20 seniority years. Significant difference between low and high educational level was observed, and the participants who have a low educational level reported their positive opinion while it is found that the participants who have a high educational level have a lower score in average. Keywords: Mathematics, Mathematics program, Mathematics educationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMatematik Programıen_US
dc.subjectMatematik Öğretimien_US
dc.titleYüksek Lisans Tezi Özeti İlköğretim 5. Sınıf 2005 Matematik Programının Öğretmen Yönetici ve İlköğretim Müfettişleri Görüşleri Doğrultusundaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliğien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record