Show simple item record

dc.contributor.advisorHalat, Erdoğan
dc.contributor.authorTüzün, Oya
dc.date.accessioned2015-03-23T14:04:49Z
dc.date.available2015-03-23T14:04:49Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3198
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı yenilenen 2005 ilköğretim matematik öğretim programının farklı sosyo-kültürel ve ekonomik seviyeden gelen, "eğitim durumu", "meslek", "okuma düzeyi" ve "aylık gelir" değişkenlerine bağlı olarak, velilerin görüşleri doğrultusunda incelenerek değerlendirmektir. Bu çalışma Afyonkarahisar il örnekleminde 317 velinin katılımı ile 2006-2007 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında iki parçadan oluşan VEGA-YİMAP formu kullanılmıştır. Bu form velilerin çocuklarının eğitim-öğretimi, yaptıkları matematik çalışmaları, yeni ilköğretim matematik öğretim programının yapısı ve kullanılan kaynak kitaplarla ilgili görüşlerini almak amacı ile hazırlanmıştır. Anketten elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan velilerin öğrenim durumu değişkenine göre çocuklarının eğitim-öğretimini takip etmeleri ve kaynak kitaplarla ilgili görüşleri düzeyinde farklılaştıkları görülmüştür. Mesleki durum değişkenine bakıldığında velilerin kaynak kitaplar ile ilgili görüşlerinde farklılık ortaya çıkmaktadır. Aylık gelir durumuna göre, çocuklarının eğitim-öğretimini takip etmesi noktalarında; okuma düzeyi değişkenine göre de, yine çocuklarının eğitim-öğretimlerini takip etmeleri ve kaynak kitaplarla ilgili görüşlerde farklılaştıkları belirlenmiştir. Ek olarak velilerin öğrenim durumları, meslekleri, aylık gelirleri ve okuma düzeyleri ne olursa olsun programın yapısıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve matematik çalışmaları konusunda benzer fikirlere sahip oldukları görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the views of parents from different socio-economic and cultural levels with reference to the variables, education, reading, income level and job-type, on the new elementary school mathematics teaching program. There were a total of 317 parents involved in this study that took place in the city center of Afyonkarahisar during 2006-2007. The researcher developed a liker-type questionnaire consisting of 20 statements regarding the parents’ views about the new elementary school mathematics curriculum, students’ work and attitudes towards the new program. After the collection of the quantitative data, the researcher used descriptive statistics and one-way ANOVA with a=0.05 in the analysis of the data. This current study demonstrated that there were statistically significant differences found in terms of the variable, education of parents, among the participants in the care of students’ work and the textbooks used in the new program. The study also indicated that there were statistically significant differences detected in terms of the job¬type, among the participants in the parents’ views regarding the textbooks used in the new program. Likewise, there was a statistically significant difference in reference to monthly-income levels among the participants in the care of students’ work. There were also statistically significant differences detected in regard to reading levels among the participants in the care of students’ work and the textbooks used in the new program. Furthermore, none of the parents involved in the study has adequate knowledge about the constructs of the new elementary school mathematics teaching program.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMesleki Durum Değişkenien_US
dc.subjectİlköğretim
dc.subjectMatematik
dc.subjectÖğretim Programı
dc.subjectAssessment
dc.subjectNew Elementary
dc.subjectSchool
dc.subjectMathematics
dc.subjectTeaching Program
dc.titleYeni 2005 ilköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe assessment of the new elementary school mathematics teaching program through parents viewsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record