Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçataş, Ahmet
dc.contributor.authorBulut, Elif
dc.date.accessioned2015-03-23T14:53:38Z
dc.date.available2015-03-23T14:53:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3202
dc.description.abstractOnomastik’ in (ad bilim) iki önemli kolundan biri yeradbilim(toponimi)dir. Yeradbilim insan topluluklarının yaşadıkları, geçtikleri veya kısa süre kaldıkları yerlere çeşitli özellikler kullanarak verdikleri adları anlam ve yapı olarak inceler. Tezde Kastamonu İli ve Güney İlçelerindeki orun ve bazı cadde ve sokak adları leksik / semantik ve yapısal olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı Kastamonu İli’nin güney ilçelerinde yeradı vermedeki özellikleri ve bundan yola çıkarak yörenin kültürünün yansımalarını ortaya koymaktır. Tez beş bölümden oluşmuştur. Yeradları türleri açısından ayrılmış, anlam olarak değerlendirilmiş ve son olarak yapısal özellikleri ele alınmıştır. Kastamonu’da eski kültürün unutulmadığı, özellikle köy adlarında bunun yansıtıldığı ve yeradları verilirken Türkçenin inceliklerinin kullanıldığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractToponomy is one of the two important branches of onomastics. Toponomy studies names of places where communities live, pass by or stay for a short time in terms of meaning and structure and how communities name them after by using various features. In the thesis, names of places, some streets and avenues in central district of Kastamonu and its Southern Districts have been evaluated both in lexical/semantical and structural way. The aim of the study is to present features of reasons for naming after places in southern districts of Kastamonu and in this way to show local cultural reflections. The thesis is formed of five sections. Name of places have been classified as to their species, evaluated semantically and structurally in the end. It has been determined that the old cultural elements have not been forgotten, it is reflected especially on the names of the villages and delicacy of Turkish language has been used by naming after places.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeraden_US
dc.subjectYeradbilimen_US
dc.subjectToponimien_US
dc.titleKastamonu İli Merkez ve Güney İlçeleri’ndeki Orun ve Bazı Cadde, Sokak Adları Üzerine Bir İncelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record