Show simple item record

dc.contributor.advisorMirişli, Yusuf
dc.contributor.authorTaner, Başak Burcu
dc.date.accessioned2015-03-24T08:34:31Z
dc.date.available2015-03-24T08:34:31Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3227
dc.description.abstractBu araştırma; ulusal müziğin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan çağdaş dönem bestecilerinden Bela Bartok’un Mikrokosmoslarının müzikal yapı bakımından ne tür özellikler taşıdığını ortaya koymak ve bulgular doğrultusunda yapılacak yeni araştırmalara, yazılacak yeni eserlere bilimsel bir zemin hazırlamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, durum tespitine yönelik bir model esas alınmış, veriler müzikal çözümleme, kaynak tarama ve gereken yerlerde mülakat yoluyla elde edilmiştir. Betimsel yöntemler yardımıyla da çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde, kullanılan yönteme ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde; araştırmaya temel teşkil eden müziğin tanımı, müziğin gelişim sürecinin çeşitli devirler ve ekoller açısından incelenmesi yapılmış, Bela Bartok’un hayatı, eserleri ve müzik fikri ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde ise; Bela Bartok’un Mikrokosmoslarının müzikal yapısının ( Tonal-Modal anlayış, kuruluş, armonik ve ezgisel yapı, tartımsal özellikler, piyano yazısı, form ve tartım yönünden) çözümlenmesi yapılmış ve elde edilen verilerden faydalanmak suretiyle piyano için örnek eserler oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis researsh aims to put forward musical features of Microcosmoses composed by the contemporary composer Bela Bartok who had very important contribution to national music and to prepare a scientific background for new researches and for new works of art in the light of findings. In the research, a model is taken to determine the situations. Data are obtained with methods of musical analysis, literature scaning and interviewing where necessary and commented by analysis, with the help of descriptive methods. Information regarding the method used is explained in the first section of the study. In the second section, definition of the music that is the base of the study is given, and the development process of the music has bee examined according to various ages and schools; and life, works and musical idea of Bela Bartok is put forth. In the third section, analysis of the Microcosmos of Bela Bartok (as regards tonal-modal understanding, construction, harmonic and melodic structure, rhythmic characteristics, piano writing, form and rhythm) were performed, and works for piano were created by making use of the data obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBartoken_US
dc.subjectUlusal Müziken_US
dc.subjectMüzikal Çözümlemeen_US
dc.titleÇağdaş Bestecilerden Bela Bartok'un Mikrokosmoslarının Taşıdığı Müzikal Değerler ve Bu Yapıda Örnek Eserler Yazılmasıen_US
dc.title.alternativeMusical Value of Contemporary Composer Bela Bartok’s Microcosmoses and Composing Such Work of Arts in This Structureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record