Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz, Erdoğan
dc.contributor.authorÖrnekkol, Fatih
dc.date.accessioned2015-03-25T07:03:06Z
dc.date.available2015-03-25T07:03:06Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3290
dc.description.abstractÇalışmada Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin köyleriyle birlikte ağız özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İlçenin ağız özelliklerinin tespiti için ilçe merkezi ve köylerinden derlemeler yapılmıştır. Derlenen malzemeleri Türk Dil Kurumu tarafından tavsiye edilen “Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Fonetik Transkripsiyon Alfabesi”ndeki sisteme göre yazıya geçirdik. Metinlerimizde yaptığımız ses bilgisi, şekil bilgisi ve sözlük çalışmalarının sonucunda Emirdağ yöresi ağzının özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Kütahya ve Yöresi Ağızları, Uşak İli Ağızları, Afyon Merkez Ağzı, Isparta Merkez Ağzı ve Sandıklı Yöresi Ağız Özellikleri ile karşılaştırmalara giderek Emirdağ yöresi ağzının bölgeye göre farklılaşan veya benzerlik gösteren yönlerini ortaya koyduk.en_US
dc.description.abstractIn this study, the dialect characteristics of Afyonkarahisar with the villages of Emirdağ towns were tried to determine. Collections from town centres and villages were arranged to determine the dialect characteristics of the towns. We dictated the compiled materials according to the system in ''The Phonetic Transcription Alphabet That Will Be Used In Dialect Searches'' , advised by The Turkish Linguistic Society. We tried to explain the dialect characteristics of Emirdağ Region in the search of phonetics, morphology and dictionary studies that we arranged in our texts. Additionally, we explained the differentiating or showing similarity sides of Emirdağ Region dialect accordig to region by comparing with Kütahya and Its Region Dialects, Uşak Dialects, Afyon Centre Dialect, Isparta Centre Dialect, Sandıklı Region Dialect Characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Dil Kurumuen_US
dc.subjectEmirdağ Yöresien_US
dc.subjectAğız Özelliklerien_US
dc.titleEmirdağ Ağzıen_US
dc.title.alternativeThe Dialect of Emirdağen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record