Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçataş, Ahmet
dc.contributor.authorKaya, Seyfullah
dc.date.accessioned2015-03-25T11:46:41Z
dc.date.available2015-03-25T11:46:41Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3308
dc.description.abstractBu çalışmamızda Reşat Nuri Güntekin’in eserlerinde eksiltili kullanımlar üzerinde durulmuştur. “Giriş” bölümünden sonra eksilti, “Anlatım, Cümle ve Ek” düzeyinde ele alınarak, çeşitli dilbilgisi kitaplarından, terim sözlüklerinden, süreli yayınlardan ve ilgili makalelerden hareketle bu kavramların tanımı ve eksiltinin özellikleri verilmiştir. Çalışmamızda eksilti üç gurupta belirlenmiştir. Bunlar; Anlatım Düzeyinde Eksilti, Cümle Düzeyinde Eksilti ve Ek Düzeyinde Eksilti’dir. Belirlenen eksiltili kullanımlar ile ilgili kaynaklardaki görüşler değerlendirilerek, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Damga, Yaprak Dökümü ve Acımak adlı romanları bu doğrultuda incelenmiş ve bu bağlamda eksiltinin işlevlerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmamızda tespit ettiğimiz eksiltili kullanımlar da tarafımızdan değerlendirilmiştir. Dilde çok geniş bir kullanım alanı olan, eksiltiyi incelediğimiz çalışmamız sonunda ise yararlanılan kaynaklardan oluşan bir “Kaynakça” yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractIn our study, the elliptical usages in the works of Resat Nuri Guntekin were stated. After “Introduction” part, ellipsis was discussed at the level of “Expression, Sentence and Affix”, the definitions of these concepts and the features of ellipsis were given starting with various grammer books, term dictionaries, periodicals and related articles. In our study, ellipsis was determined in three groups. Ellipsis at expression level, ellipsis at sentence level and ellipsis at affix. Resat Nuri Guntekin’s Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Damga, Yaprak Dökümü and Acımak novels were analyzed by evaluating the views in the sources related to determined elliptical usages and the functions of ellipsis were tried to be enlightened in this context. Also, elliptical usages that we fixed were evaluated by us. At the end of our study that we analyzed elipsis which is widely used in language, there exists a “Bibliography” consists of used sourcesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnlatımen_US
dc.subjectCümleen_US
dc.subjectEksiltien_US
dc.titleReşat Nuri Güntekin’in Eserlerinde Eksiltili Kullanımlaren_US
dc.title.alternativeElliptical Usage in the Works of Resat Nuri Guntekinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record