Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarı, Mehmet
dc.contributor.authorUndu, Sevda
dc.date.accessioned2015-03-25T11:55:12Z
dc.date.available2015-03-25T11:55:12Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3312
dc.description.abstractBir edebiyatın gerçek anlamda anlaşılması, bu edebiyatın oluşmasını sağlayan ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan sanatkârın fikir ve hayâl dünyasına girilmesi ile mümkündür. XVII. yüzyıl Dîvân şâirlerimizden olan Fehîm-i Kadîm’in şiirlerinde sevgili ve sevgili ile ilgili unsurlara geniş bir şekilde yer verilmiştir. Bu unsurların ortaya konulması ile Fehîm-i Kadîm daha iyi anlaşılacaktır. Fehîm-i Kadîm, şiirlerinde saç, yüz, ağız, göz, hat, boy gibi sevgilinin güzellik unsurları üzerinde durmuş ve bu öğeleri çevresindeki maddi unsurlara teşbih etmiştir. Ancak Fehîm şiirlerinde sadece sevgilinin fiziki yapısını değil huy, karakter, tavır, davranış, yürüyüş, söz, nefes, ses, tebessüm ve naz gibi özelliklerini de bir güzellik unsuru olarak ele almıştır. Hikemî tarzı benimseyen Fehîm, şekil ve dil bakımından da ince, yeni hayâllerle ve mânâlarla yüklü sözü ile kendinden sonra gelen pek çok şâire örnek teşkil etmiştir.en_US
dc.description.abstractUnderstanding real meaning of literature is possible with entering into the imaginations and thouhts of the artist. Beloved and elements related to beloved is so imprtant function in Fehîm-i Kadîm’s poems who is the one of the poet of the XVII. Century. With these elements we underatand better Fehîm-i Kadîm. Hair, face, mouth, eye, feature and height such as the elements of the beloved are so important things for Fehîm-i Kadîm’s poems. But also Fehim gives the same importance to the beloved’s character, habits, voice, smile and coyness not only physical appearance. Fehim appropriated hikemi style. Fehim’s style effected many poets that comes after himself by means of his diagram, language and many words.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFehîm-i Kadîmen_US
dc.subjectKarakteren_US
dc.subjectDavranışen_US
dc.subjectKarakteren_US
dc.titleFehîm-İ Kadîm dîvânı’nda sevgili ve sevgilinin güzellik unsurlarıen_US
dc.title.alternativeFehîm Diwani-I female valentine and valentine's beauty elementsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocarepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record