Show simple item record

dc.contributor.advisorBabacan, Mahmut
dc.contributor.authorUğuz, Selvinaz
dc.date.accessioned2015-03-25T12:01:49Z
dc.date.available2015-03-25T12:01:49Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3316
dc.description.abstractBu araştırma Afyonkarahisar merkez ilçesindeki ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemini algılama biçimlerini ve uygulamada karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Afyonkarahisar merkez ilçede çalışan 55, köy ve kasabalarında çalışan 53, olmak üzere toplam 108 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemini algılama biçimlerini tespit etmek üzere ses temelli cümle yönteminin olumlu olumsuz yönlerini ve önerileri içeren 25 soruluk anket, birinci sınıf öğretmenlerine uygulandı. Daha sonra öğretmenlere sınıftaki gözlemlerine dayanarak gözlem formu doldurtuldu. Öğretmenlerin algılarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tablo halinde verilerek yorumlandı. Öğretmenlerin görüş, düşünce ve önerilerinde farklılık oluşturabilecek iki değişkenin test edilmesinde “bağımsız gruplar için t-testi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemini olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the perceptions of first grade school teachers about the phonetic based sentences construction method in learning to read and write in Afyonkarahisar Province. In this study, it was also sought to determine the difficulties which teachers encounter during the application of phonetic based sentences construction method. This study was conducted on 108 first grade school teachers in total. Among 108 teachers, 55 of them were working in primary schools in the central county of Afyonkarahisar, while 53 of them were working in primary schools in villages or suburbs in Afyonkarahisar. To determine the perception of teachers about the up and down side of the phonetic based sentence construction method in learning to read and write, a questionnaire containing 25 questions were applied to the teachers. Then, the teachers were asked to fill out an “observation form” about their view in classroom while using this method. The perceptions of teachers was presented as a mean±stdev in tables, where as the teachers’ view, suggestions and their ideas about this methods were evaluated byen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenlerien_US
dc.titleSes Temelli Cümle Yönteminin Öğretmenler Tarafından Algılanma Biçimleri ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükleren_US
dc.title.alternativeDifficultties Which Teacher Encounter During The Application of Teacher’s Phonetic Based Sentences Construction Method and Teacher Perceptionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record