Show simple item record

dc.contributor.advisorToprak, Dilek
dc.contributor.authorDoğan, Pınar
dc.date.accessioned2015-04-01T08:33:22Z
dc.date.available2015-04-01T08:33:22Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3559
dc.description.abstractBu arastırma Afyon Kocatepe Üniversitesinde egitim gören ögrencilerin organ bagısı konusundaki bilgi tutum ve davranıslarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıstır. Arastırmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıstır. Afyon Kocatepe Üniversitesinde egitim gören fakülte ve yüksekokul ögrencilerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 1029 ögrenciye ulasılması planlanmıstır. . Arastırma sonucunda; ögrencilerin sadece %2.1’inin organlarını bagısladıkları, %42,2’sinin bagıslanabilen organlar arasında ilk sıraya böbregi yazdıkları, fakülte ögrencilerinin %57,8’inin ve yüksekokul ögrencilerinin %45,9’unun parsiyel karaciger nakli konusunda bilgi sahibi oldugunu, fakülte ögrencilerinin %69,9’unun organ ve doku uyumu olan kadavra ve canlı vericilerin organ vericisi olabilecegini bildigi, ögrencilerin %85,5’inin çift organlarından birinin bagısına olumlu baktıgını, %27,5’inin doktorların vermis oldugu beyin ölümü kararları hakkında bazen tereddüt yasadıklarını belirtmislerdir. Fakülte ögrencilerinin %57,5’i beyin ölümü tanısı almıs bir kisinin tekrar yasama dönebilecegini, %85,6 ‘sı organ bagısının önündeki en önemli engelin organ bagısının yetersiz olusu oldugunu, %82,2’si bu konuda ulusal birlige ihtiyaç oldugunu, %35,8 ‘i organ bagısına dini açıdan bir engel olabilir fikrine katılmadıklarını, %62,4’ü organ bagısı yapacagı kisinin önemli olmadıgını, %69,8 ‘i organ bagısı kararını ailesinin olumlu desteginin etkileyecegini belirtmislerdir. Arastırmada SPSS 11,5 paket programı kullanılmıstır.en_US
dc.description.abstractThis descriptive research was performed to determine knowledge, attitude and behaviour of Afyon Kocatepe University students about organ donation. As a way of collecting data, a questionnare was performed to 1029 students of Afyon Kocatepe University, faculty and graduate schools by stratified sempling method. According to the results of the research; only 2.1% of the students donated their organs, 42.2% of them have written “kidney” in first order, as donatable organ, 57.8% of faculty students and 45.9% of graduate school students have knowledge about partial liver transplantation, 69.9% of faculty students know that cadaver and alive people can be donors, 85,5% of them think positive to donate their couple organs, 27,5% of students indicated that they sometimes have hasitations about doctors’ decisions on brain death. A total of 57.5% of faculty students expressed that a person who diagnosed as brain death can return to life, 85.6% expressed “the unsufficiency of organ donations” as the most important barrier in front of organ donation, 82.2% of them believed the necessity of national union on this subject, 35.8% of the students did not agree on the idea of religional barrier on organ donation, for 62,4% of them the receiver was not important. While 69,8% of them declined that the positive support of thir families would affect the decision of their organ donation. SPSS 11,5 packet program was used for the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrgan Bagısıen_US
dc.subjectÖgrencien_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectDavranısen_US
dc.titleAfyon Kocatepe Üniversitesi Ögrencilerinin Organ Bagısı Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranıslarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR128822en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record