Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorElitok, Bülent
dc.contributor.authorElitok, Özgül Mukaddes
dc.date.accessioned2015-05-05T06:11:10Z
dc.date.available2015-05-05T06:11:10Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3994
dc.description.abstractBu tezin amacı RPT, mastitis, metritis ve pododermatitis gibi yangısal hastalıklarda böbrek biyopsisi, SAA konsantrasyonları ve metabolik profil ile muhtemel amiloid birikimlerini saptamaktır. Bu çalışmada RPT’li (n=30), mastitisli (n=18), metritisli (n=11) ve pododermatitisli (n=23) 82 baş melez inekten böbrek biyopsileri alınarak CR boyama yapıldı ve yangı markerleri olarak SAA düzeyleri saptandı. Klinik bakıda sağlıklı 10 baş inek kontrol grubu olarak kullanıldı. RPT’li (n=2), mastitisli (n=2) ve pododermatitisli (n=1) 5 hayvanın (%6) böbrek biyopsilerinde dokuların CR boyamasıyla doğrulanan amiloid birikimleri saptandı ve bu hayvanların tümünün amiloidozise işaret eden klinik bulgular gösterdiği görüldü. Bu çalışmadan elde edilen histopatolojik sonuçlar kongofilik amiloid depozitlerinin tümünün glomeruluslarda olduğunu gösterdi. Amiloidozis saptanan ineklerde en önemli bulgu hipoproteinemi ve proteinürinin şekillendiği nefrotik sendromdu. Göze çarpan diğer klinikpatolojik anormallikler; yüksek serum üre ve kreatinin konsantrasyonları ile düşük idrar dansitesiydi. Amiloidozisli sığırlarda SAA ortalamasının (66.2±3.1μg/ml) kontrol grubu ortalamasından önemli derecede yüksek (p<0.01) olmasına rağmen, diğer gruplardaki SAA ortalamalarıyla karşılaştırıldıklarında istatistiki açıdan önemli farklılıklar saptanmadı. Bu çalışmanın sonuçları yüksek SAA düzeylerinin amiloid birikimlerinin oluşması için gerekli olduğu ve amiloidozis için riski teşkil eden hastalıklarda SAA konsantrasyonunun takibinin erken tanıya yardımcı olacağı sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to identify possible amyloid deposits in some inflammatory diseases such as traumatic reticuloperitonitis (TRP), mastitis, metritis and pododermatitis along with renal biopsy, SAA concentrations, and blood metabolic profile in cattle. Renal biopsies were dyed by Congo red (CR) stain, and SAA levels were determined as inflammatory marker in 82 cross-breed cow with TRP (n=30), mastitis (n=18), metritis (n=11), and pododermatitis (n=23). Ten clinically healthy cattle served as control group. In the renal biopsies of 5 (6%) animals from TRP (n=2), mastitis (n=2) and pododermatitis (n=1) demonstrated amyloid deposits, which were confirmed by CR staining on tissues obtained from kidney, and all of them showed clinical symptoms atributable to amiloidosis. The histopathologic results derived from the present study indicated that all the congophilic amyloid deposits were observed in glomerulus. In cattle with amyloid, the most important finding was a nephrotic-like syndrome, in that there were hypoproteinemia and proteinuria. Other consistent clinicopathologic abnormalities were high serum urea and creatinine concentrations, and low urine specific gravity. Mean SAA concentration (66.2±3.1μg/ml) in cattle with amyloidosis was significantly higher than mean SAA concentration in control (p<0.01), although no statistically significant differences were detected when compared the mean SAA concentration of the other groups of cattle. The results of the study concluded that increases in SAA levels were a necessary condition for the deposition of amyloid and monitoring of the SAA concentration in diseases that have risk for amyloidosis may be helpful in their early diagnosis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSığıren_US
dc.subjectBöbreken_US
dc.subjectAmiloidozisen_US
dc.titleSığırların Bazı Yangısal Hastalıklarında Renal Amiloidozisin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Renal Amyloidosis in Some Inflammatory Diseases of Cattleen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Klinik Bilimleri Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [100]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record