Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Recep
dc.contributor.authorSunucu Karafakıoğlu, Yasemin
dc.date.accessioned2015-05-05T06:32:05Z
dc.date.available2015-05-05T06:32:05Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3997
dc.descriptionBu tez Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 06.VF.07 Proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractGünümüz yaşamı toksik etkili pek çok çevresel kimyasal maddenin tehditi altındadır. Bu maddelerden biri de endüstride yaygın olarak kullanılan, yüzey gerilimini azaltıcı etkili nonilfenol (NF)’dir. Toksik faktörlere karşı korunmada antioksidanların rolünün anlaşılması ile birlikte hangi antioksidanın hangi dozda ve hangi olgularda daha etkili olduğunun saptanması önemli hale gelmiştir. Bu çalışma ile güçlü bir antioksidan olan taurinin nonilfenole bağlı oksidatif stresten korunmadaki rolünün kan örneklerinde araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, ağırlıkları 175-250 g arasında değişen 3-4 aylık 40 adet erkek “Wistar-albino” rat kullanılmıştır. Deney grupları her birinde 8 hayvan bulunacak şekilde, Kontrol Grubu, Taurin Grubu, Nonilfenol Grubu, Nonilfenol+Taurin Grubu ve NF’nin alkol içerisinde çözülerek uygulanmasından oluşan Alkol Grubu (A) olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Deneme için 1 μl’sinde 1μg nonilfenol içeren nonilfenol stok solüsyonu, alkol içinde hazırlanmış, 50 μg/kg nonilfenol içeren bu çözelti NF ve NFT Gruplarında ratların diyetlerine püskürtme tarzında ilave edilmiştir. Alkol Grubunun diyetlerine ise sadece 50 μl alkol püskürtme tarzında ilave edilmiştir. Ayrıca T ve NFT Grubu içme sularına % 3 (v/w) oranında taurin ilave edilmiştir. Lipit peroksidasyonu göstergelerinden MDA’nın, tüm deney gruplarında Kontrol Grubuna oranla anlamlı olarak arttığı (P<0.05) ancak sadece taurin uygulanan ve NF ile birlikte taurin verilen hayvanlardaki MDA düzeylerinin, yalnızca NF ve yine tek başına alkol verilen hayvanlardaki MDA seviyesinden, istatiksel olarak düşük olduğu dikkat çekmektedir (P<0.05). GSH sonuçları; NF, NFT ve A Gruplarındaki GSH düzeyinin, Kontrol Grubuna göre anlamlı olarak azalmış olduğunu (P<0.001), T Grubunda ise Kontrol Grubu düzeylerinin üzerine çıktığını (P<0.001) göstermektedir. SOD düzeylerine ait sonuçlar karşılaştırıldığında, NF, NFT ve A Gruplarında SOD düzeyinin, Kontrol Grubuna göre anlamlı olarak azalmış olduğu (P<0.01), sadece taurin verilen grupta ise, SOD düzeyinin anlamlı olarak arttığı (P<0.01) görülmektedir. NOx seviyeleri, nonilfenol verilen ratlarda azalmıştır (P<0.01). NF yanı sıra taurin verilen NFT Grubunun, sadece alkol ve yine yalnızca taurin verilen gruplardaki NOx miktarlarının, Kontrol Grubundan yüksek olduğu dikkat çekmiştir (P<0.01). Sonuç olarak, nonilfenol gibi endüstriyel kimyasallar tarafından indüklenebilecek oksidatif stresi önlemede antioksidan savunma duvarını güçlendirmek için taurin gibi antioksidanların verilmesinin önemli olduğu; diğer yandan verilen antioksidan maddenin en etkin dozunun belirlenebilmesi için ise başka çalışmalara gereksinim duyulduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractToday’s life is under threat of various toxic-influential environmental and chemical substances. Nonylphenol (NP), surface tension reductive chemical, is considered to be one of those substances and is widely used in the industry. As a consequence of understanding antioxidants’ role in preventing against toxic factors, it has become quite significant to determine which antioxidant is effectual and safely at what dose on which events. Investigating the role of taurine, a powerful antioxidant, in preventing nonylphenol bound oxidative stress in the blood samples was aimed in this study. 40 “Wistar-albino” male rats weighed between 175 and 250 g and aged between 3 and 4 months were used in the study. Experimental rats were equally distrubuted amongst five groups provided that each has 8 of them: Control Group, Taurine Group, Nonylphenol Group, Nonylphenol + Taurine Group, and Alcohol Group since nonylphenol was treated and dissolved in the alcohol. As for piloting, nonylphenol stock solution including 1 μg nonylphenol in 1μl was prepared in the alcohol and the solution which has 50 μg/kg nonylphenol was added through spraying into the diets of the rats placed in the Nonylphenol and Nonylphenol+Taurine Groups. Only 50 μl alcohol was added through spraying into the diets of the Alcohol Group. Besides, taurin at the rate of 3 % (v/w) was added to the drinking water of the Taurine and Nonylphenol+Taurine Group. MDA as a marker of lipit peroxidation appeared to increase (P<0.05) in all the experiment groups in proportion to the controls. However, the MDA levels in the rats treated only with taurine and treated with taurine in addition to nonylphenol appeared to be lower statistically than the MDA levels in the rats treated only with nonylphenol and treated merely with alcohol (P<0.05). GSH results indicated that GSH levels in the Nonylphenol, Nonylphenol+Taurine and Alcohol Groups decreased meaningfully (P<0.001) compared with that of the Control Group. Whereas, GSH levels in the Taurine Group appeared to be higher than that of the controls (P<0.001). When the results for the SOD levels are taken into consideration, the SOD level for the Nonylphenol, Nonylphenol+Taurine and Alcohol Groups appeared to decrease meaningfully in comparison to that of the Control Group (P<0.01). Nevertheless, the SOD level seemed to rise meaningfully in the group treated merely with taurine (P<0.01). The NOx levels were reduced amongst the rats treated with nonylphenol (P<0.01). The NOx levels within the groups treated only with alcohol and taurine and in the Nonylphenol Group along with taurine given Nonylphenol+Taurine Group appeared to be higher than that of the Control Group (P<0.01). As for conclusion, it has become apparent to apply antioxidants such as taurine in order to strengthen the antioxidant defense wall while preventing oxidative stress induced by industrial chemicals such as nonylphenol. Moreover, it became clear that further studies to be conducted in this area in order to determine the most influential antioxidant substance and its safely doses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectTaurinen_US
dc.subjectNonilfenolen_US
dc.subjectToksikasyonen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectSerbest Radikalleren_US
dc.subjectAntioksidanlaren_US
dc.titleNonilfenol Toksikasyonuna Maruz Bırakılan Ratlarda Taurinin Malondialdehit, Glutatyon, Süperoksit Dismutaz ve Nitrik Oksit Üzerine Etkilerinin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn Investigation of the Effects of Taurine on Mda, Gsh, Sod and Nox Levels of the Rats Exposed to Nonylphenol Toxicationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [100]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record