Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Vural
dc.contributor.authorYıldırım, İrfan
dc.date.accessioned2015-05-05T07:49:38Z
dc.date.available2015-05-05T07:49:38Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4002
dc.descriptionBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeleri tarafından 08.VF.02 proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, elit düzey erkek hentbol takım oyuncularının antropometrik özelliklerinin, dikey ve yatay sıçrama mesafesine etkisinin incelenmesidir. Bu araştırma için; Türkiye süper lig erkek hentbol takım oyuncularından 56 sporcuya ölçümler uygulandı. Ayrıca 56 spor yapmamış bireyden oluşan kontrol grubuna da aynı ölçümler uygulanarak toplam 112 kisi üzerinde araştırma yapıldı. Araştırmada deneklerin antropometrik ölçümleri, bacak kuvveti, esneklik testi (otur-eris), dikey ve yatay sıçrama mesafeleri ölçüldü. Bu çalışmada istatistiksel sonuçların elde edilmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. Deneklerin antropometrik profillerinin belirlenmesi için T testi, sporcuların millilik düzeylerini belirlemek için yüzde ve frekansları ile sporcuların antropometrik ölçümlerinin yatay ve dikey sıçrama mesafesine etkisini belirlemek için Varyans Analizi Testi uygulandı. Varyans analizi için SPSS programından GLM (Genel Dogrusal Model) Opsiyonu ve Duncan Çoklu Karşılaştırma testleri uygulandı. Anlamlılık düzeyi 0.01 ile 0.05 olarak belirlendi. Araştırmaya katılan elit hentbolcuların; yaş ortalamaları 24.91, boy uzunluğu ortalamaları 188,7 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 89,9 kg, dikey sıçrama mesafeleri 52,3 cm ve yatay sıçrama mesafeleri 238,1 cm orak belirlendi. Elit hentbolcuların ölçümlerinden; boy uzunluğu, vücut yağ yüzdesi, göğüs çevresi, bel çevresi, uyluk çevresi, baldır çevresi, biiliak çapı, el bileği çapı, uyluk uzunluğu, baldır uzunluğu, bacak kuvveti ve esnekliklerinin dikey sıçrama mesafesine istatistikî olarak önemli derecede etken oldukları tespit edildi (p<0,01). Yine hentbolcuların yas, vücut ağırlığı, omuz çevresi, ön kol çevresi, el bileği çevresi, femur bikondüler çapı, göğüs derinliği çapı ve tüm kol uzunluklarının dikey sıçrama mesafesinde istatistikî olarak etkili oldukları görüldü (p<0,05). Elit hentbolcuların yatay sıçrama mesafelerine ön kol çevresi ve baldır uzunluğu (p<0,01) ile boy uzunluğu, vücut yağ yüzdesi, bel çevresi, biakromial çapı, biiliak çapı, el bileği çapı, göğüs derinliği çapı ve esnekliklerinin (p<0,05) etkili oldukları tespit edildi. Yaş arttıkça dikey sıçrama mesafesinin de paralel olarak arttığı görüldü. Ön kol çevresi arttıkça dikey ve yatay sıçrama mesafelerinin de arttığı tespit edildi. Baldır çevresi arttıkça dikey ve yatay sıçrama mesafelerinin de arttığı görüldü. Vücut ağırlığı arttıkça dikey ve yatay sıçrama mesafelerinin düştüğü görüldü. Vücut yağ yüzdesi arttıkça dikey ve yatay sıçrama mesafelerinin azaldığı gözlendi. Uyluk çevresi arttıkça dikey sıçrama mesafesinin azaldığı görüldü. Sonuç olarak Elit Düzey Erkek Hentbol Takım Oyuncularının antropometrik özelliklerinin, dikey ve yatay sıçrama mesafelerine önemli etkileri olduğu tespit edildi.en_US
dc.description.abstractThe aim this dissertation is to study the effects of anthropometric features of elite male handball team players on the vertical and horizontal jump distance. For this study, the measures were applied to 112 people, 56 of whom being players in the Turkish Super League teams and 56 of whom being the control group who have not played sports. For the research, the anthropometric measures, leg force, flexibility tests (sitreach) and vertical and horizontal jump distance of the subjects were measured. In order to get the statistical results SPSS 16.0 program was used. T test to determine the anthropometric profiles of the subjects, Variance Analysis Test to determine the national level of the subjects and to determine the percentage and frequency and the effects of anthropometric measurements to horizontal and vertical jump distance were used. For the variance analysis GLM (General Linear model) and Duncan multiple comparison tests were used. Meaningfulness level was found 0.01 and 0.05. The average age of height of the elite handballers in the research was 24,91, average height was 188,7 cm, average weight was 89,9 kg, vertical jump distance was 52,3 cm and horizontal jump distance was 238,1 cm. As an outcome of measurements, it has been concluded that height, under skin fat thickness, chest size, waist size, thigh size, shin size, leg force and the flexibility of the leg are statistically very active in the vertical jump distance (p<0,01) Similarly, and age, weight, shoulder size, front arm size, wrist size, femur bicondular size, chest depth size and all arm length are statistically important in vertical jump distance. Front arm size and thigh size (p<0,01) and height, the fat percentage of the body, waist size, biacromial size, biilak size, wrist size, chest size and flexibilities (p<0,05) are important. It has been found out that as age increases, vertical jump distance, in a parallel way, increases. As front arm size increases, the vertical and horizontal jump distances, also, increase. As thigh size increases, the vertical and horizontal jump distances increase. It has been found out that as weight increases, in a parallel way, the vertical and horizontal jump distances decrease. As the percentage of body fat increases vertical and horizontal jump distances decrease. As shin size increases, the vertical jump distance decreases. Consequently, it has been concluded that the anthropometric features of Elite Team Handballers have important effects on vertical and horizontal jump distances.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHentbolen_US
dc.subjectEliten_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectDikey Sıçramaen_US
dc.subjectYatay Sıçramaen_US
dc.titleElit Düzey Erkek Hentbol Takım Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Dikey ve Yatay Sıçrama Mesafesine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Anthropometric Measures of Elite Male Handball Team Players on the Vertical and Horizontal Jump Distanceen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [101]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record