Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖtnü, Gökhan
dc.contributor.authorAysal, Faruk Emre
dc.contributor.authorBayrakçeken, Hüseyin
dc.date.accessioned2016-01-21T15:02:07Z
dc.date.available2016-01-21T15:02:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4205
dc.description.abstractYapılan çalışmada, bağımsız süspansiyonlu otobüslerde, farklı yolcu konumları, yolcu adetleri ve otobüsün üzerine konulması planlanan ekipmanın yer tespiti için CAD modeli oluşturulmuştur. Msc.Adams/Car programı kullanılarak doğalgazlı (CNG) otobüsün 100 metre yarıçaplı virajdaki frenlemesi incelenmiş ve taşıtın ağırlık merkezinin konumuna göre frenleme anındaki davranışı belirlenmiştir. Ağırlık merkezinin optimum bölgede oluşması durumunda taşıtın tarafsız dönme karakteristiğinde stabil hale geldiği, ağırlık merkezinin taşıtın ön ve orta bölümde konumlanma durumunda ani frenleme ile yoldan çıktığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study,CAD model is developed for positions of different of passengers, number of passengers and the location of the planned inventory which will be placed on the bus. With using Msc.Adams/Car different passenger positioning, and after loading, breaking action in 100 meter radius bend is analyzed.As a result of occur the center of gravity in the right place; vehicle is identified as stable in neutral spinning characteristic. In the situation of locating gravity centers of forth of vehicle, by excessive breaking action, went off vehicles from road is observe.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVirajda Frenlemeen_US
dc.subjectManevra Karakteristiğien_US
dc.subjectDönmeen_US
dc.subjectAğır Taşıt Dinamiğien_US
dc.subjectMsc. Adams/Caren_US
dc.titleŞehir İçi Otobüslerde Doğalgaz Tanklarının Yerleşiminin Dönme Karakteristiğine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect ofCNG Tank Placement to Steering Characteristic at City Busesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record