Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Gazete Haberlerinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı 

      ÖZAY KÖSE, Esra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
      Bu çalışma, öğretimde alternatif bir araç olarak kullanılabilen gazetelerin biyoloji öğretimine etkisini incelemiştir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarından ...