Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Mustafa
dc.date.accessioned2017-04-06T08:29:20Z
dc.date.available2017-04-06T08:29:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1659
dc.identifier.urihttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c1s2/c1s2m1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4488
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda yaptığı modernleşme çalışmaları, kurduğu okullar, Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler ve Avrupa’ya kaçan siyasiler; 20. yüzyıl başlarında ülkenin geleceği hakkında çok yoğun bir tartışma başlattılar. Bu tartışmaların en zengin ve en seviyelilerinden biri de eğitimin amaçları hakkındaki tartışmalardır. Genelde Emrullah Efendi ve Satı Bey arasında olan bu tartışmalara daha sonra Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Halide Edib (Adıvar) gibi düşünürler da katılmıştır. Bunlar arasında Prens Sabahattin Bey’in getirdiği fikirler gerçi uygulamaya konulmamıştır, ama bugün bile geçerliliğini korumaktadır. Bu yazıda, Prens Sabahattin Bey’in Fransız eğitim sistemi yerine İngiliz eğitim sistemini temel almamız gerektiği savı üzerine bina ettiği, daha doğrusu Fransa’daki “science sociale” ekolünün görüşlerini Türkiye’ye uyarladığı eğitim modelini anlatmaya çalışacağız.en_US
dc.description.abstractThe modernization efforts which Ottoman Empire actualized in the 19th century, the schools established, the students sent to Europe for education and the politicians who escaped to Europe initiated an intense argument regarding to the future of the country in the beginning of the 20th century. Among these arguments, the most productive and comprehensive one is on the purposes of education. These arguments on education were taking place between Emrullah Efendi and Sati Bey and later on the intellectuals such as Ziya Gökalp, Prince Sabahattin, Ismail Hakki (Baltacioglu), and Halide Edip (Adivar) involved in this debate. Among these arguments, the ideas proposed by Prince Sabahattin, although no application implemented, still maintain their validity. In this article, I will try to explain the education model which Prince Sabahattin constructed according to the assertion that we should take the English education system instead of French Education system; or more precisely the education model which he adopted for Turkey according to the trend named "science sociale" in France.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrens Sabahattinen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitimin amaçlarıen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectEğitim sistemien_US
dc.title"Prens" Sabahattin Bey’in Eğitim Üzerine Düşüncelerien_US
dc.title.alternative"Prince" Sabahattin Bey’s Opinions on Educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record