Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArıcıoğlu, Ahu
dc.date.accessioned2017-04-06T08:54:06Z
dc.date.available2017-04-06T08:54:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1659
dc.identifier.urihttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c1s2/c1s2m7.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4494
dc.description.abstractOkullardaki ruh sağlığı hizmetlerini birincil olarak gerçekleştirmeye çalışan profesyoneller okul psikolojik danışmanlarıdır. Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde gelişimsel, çare bulucu ve önleyici hizmetlerin de verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, okullarda ekolojik yaklaşım da göz önünde bulundurularak, okul ruh sağlığı programlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu programların hazırlanma, uygulanma, değerlendirilme ve işbirliği sağlama sürecinde okul psikolojik danışmanlarının temel rolü bulunmaktadır. Okul psikolojik danışmanlarının bütün öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını ve gelişimlerini değerlendirerek hizmet sunmaları önemlidir. Doğal olarak, bu öğrencilerin içinde davranışsal ve duygusal olarak sorun yaşayan öğrenciler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, okullardaki ruh sağlığı hizmetlerine, programlarına ve bu hizmetler içinde okul psikolojik danışmanlarının rollerine ve önemine değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe professionals who try to basically provide Mental Health Services at school are School Psychological Counselors. Taking the recent developments into consideration, it is also necessary for Psychological Counselling and Guidance Services to provide developmental, remedial and preventive services. In addition to this, paying attention to the ecological approach at schools, the need for Mental Health School Programme has been increasing. School Psychological Counselors play the basic role in the process of preparing, applying, evaluating these programmes and providing cooperation. It is of utmost importance for School Psychological Counselors to be of service to students by evaluating their physical, social, emotional and behavioral needs and developments. Naturally, there are students who have behavioral and emotional problems among these students. In this study, Mental Health Services, Programmes at school, the roles of Psycological Counselors and their importance have been throughly dealt with.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkullarda Ruh Sağlığıen_US
dc.subjectRuh Sağlığı Programlarıen_US
dc.subjectOkul Psikolojik Danışmanıen_US
dc.titleOkullarda Ruh Sağlığı Hizmetlerien_US
dc.title.alternativeMental Health Services at Schoolsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record