Advanced Search

Now showing items 1-20 of 37

   Citation
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Art and Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [4]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü [1]
   Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik‐Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü [1]
   Batman Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü [1]
   Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Bülent Ecevit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bartın Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü [1]
   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Yer Etüt Dairesi Başkanlığı, Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü [1]
   Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Department of Electrical and Electronics Engineering, Karadeniz Technical University, Sharaf Energy Systems, Inc., Fredericton [1]
   Dumlupınar University, Engineering Faculty, Materials Science and Engineering [1]
   Eskişehir Osmangazi Universitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü [1]
   Fırat Üniversitesi EOSB Maden Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü [1]
   Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü [1]