Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTerzi, Hakan
dc.contributor.authorYıldız, Mustafa
dc.contributor.authorAltuğ, Ünal
dc.date.accessioned2017-10-03T08:08:48Z
dc.date.available2017-10-03T08:08:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/011001-1-9.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4579
dc.description.abstractHalofit bitki türlerinde tohum çimlenmesi özellikle ışık, sıcaklık ve tuzluluk gibi çevresel faktörler tarafından kontrol edilmektedir. Halofit Salsola crassa’nın tohum çimlenmesi üzerine tuzluluk, sıcaklık ve ışık etkileşimlerine ilişkin herhangi bir literatür bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada S. crassa’nın tohum çimlenmesi üzerine 9 tuz konsantrasyonu (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ve 800 mM NaCl), 6 sabit sıcaklık (10, 15, 20, 25, 30 ve 35C) ve fotoperiyodun (12 sa ışık: 12 sa karanlık ve sürekli karanlık) etkileri araştırılmıştır. En yüksek çimlenme yüzdeleri (%98-99) distile suda, 20 ve 25C sıcaklık uygulamaları ve 12 saatlik fotoperiyotta elde edilmiştir. Tuz konsantrasyonundaki artış özellikle düşük ve yüksek sıcaklık uygulamalarında tohum çimlenmesinde belirgin bir azalışa neden olmuştur. Düşük (10 ve 15C) ve yüksek (35C) sıcaklık uygulamaları hem kontrol hem de tuz uygulamalarında tohum çimlenmesinde belirgin bir şekilde azalmaya neden olmuştur. Tüm sıcaklık uygulamalarında ve özellikle tuz uygulamalarında ışık ve karanlık uygulamaları arasında önemli farklılıklar bulunmuştur (P < 0.05). Bu sonuçlar, S. crassa’da çimlenme evresi stres toleransının ışık, sıcaklık ve tuzluluk etkileşimleri tarafından etkilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, 800 mM NaCl konsantrasyonunda çimlenebilme yeteneğinden dolayı S. crassa’nın tuza oldukça toleranslı bir tür olduğu ileri sürülebilir.en_US
dc.description.abstractGermination of halophyte plant species is controlled by several environmental factors, in particular light, temperature and salinity. There is no literature on the interactions of salinity, temperature and light on the seed germination of halophyte Salsola crassa. In this study, therefore, effects of 9 salt concentrations (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and 800 mM NaCl), 6 constant temperatures (10, 15, 20, 25, 30 and 35C) and photoperiod (12 h light: 21 h darkness and continuous darkness) on seed germination of S. crassa were investigated. The highest germination percentages (98-99%) were obtained in distilled water, at 20 and 25C temperature applications and 12 h photoperiod. An increase in salt concentration caused marked decrease in seed germination especially at low and high temperature treatments. Lower (10 and 15C) and higher (35C) temperature treatments caused marked inhibition in seed germination at both control and salt treatments. There were significant differences between the light and dark treatments in all temperature and salt treatments (P < 0.05). These results show that the stress tolerance of S. crassa at germination stage is affected by the interaction of light, temperature and salinity. However, it may be suggested that S. crassa is a highly salt tolerant species because of its ability to germinate in 800 mM NaCl concentration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.52763en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇimlenmeen_US
dc.subjectIşıken_US
dc.subjectSıcaklıken_US
dc.subjectSalsola crassaen_US
dc.subjectTuzluluken_US
dc.titleHalofit Salsola crassa’nın Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of Salinity, Temperature and Light on Seed Germination of Halophyte Salsola crassaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record