Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinkaya Çolak, Sadiye
dc.contributor.authorAkyüz, İdris
dc.contributor.authorAtay, Ferhunde
dc.date.accessioned2017-10-05T07:56:46Z
dc.date.available2017-10-05T07:56:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/011102-38-47.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4584
dc.description.abstractBu çalışmada, klasik erime-söndürme tekniği ile 1TiO2-3CaO-1Al2O3-25Na2O-(70-x)SiO2: xZnO (x= 0, 5, 10, 15 % ağırlık) yapısında dört adet cam yapısı hazırlanmıştır. Üretilen bu camların elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İletim mekanizmalarını araştırmak için sıcaklığa bağlı elektriksel ölçümleri alınmış ve klasik Arrhenius bağıntısı ile aktivasyon enerjileri saptanmıştır. Üretilen cam yapıların soğurma spektrumları kullanılarak optik bant aralıkları hesaplanmıştır. Ayrıca, spektroskopik elipsometri tekniği kullanılarak numunelerin kırılma indisi ve sönüm katsayısı değerleri belirlenmiştir. Alınan ölçümler sonucunda, cam yapısına eklenen ZnO miktarı arttıkça aktivasyon enerjilerinin genelde arttığı, kırılma indisi değerlerinin azaldığı ve geçirgenlik değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Özellikle %15 ZnO içeren silikat cam yapısının görünür bölgedeki geçirgenliği %95’e ulaşmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, four glass structures of the composition 1TiO2-3CaO-1Al2O3-25Na2O-(70-x)SiO2: xZnO (x= 0, 5, 10, 15, weight %) were prepared by the melting quenching technique. It is aimed to investigate the electrical and optical properties of these glasses. Temperature dependent electrical measurements were carried out to analyzed the conduction mechanisms and activation energies determined by classical Arrhenius relation. Optical band gap values were calculated using absorption spectrums of prepared glass structures. Also, refractive index and extinction coefficient values of samples were determined by using Spectroscopic Ellipsometry (SE) technique. As a result of measurements, it is observed that the activation energy generally increases, the refractive index decreases, and the transmittance value increases by the increase of the ZnO amount. Especially, the transmittance of the silicate glass structure with 15% ZnO content has been reached to 95% in the visible region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.51760en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇinko oksiten_US
dc.subjectSilikat camen_US
dc.subjectOptik özellikleren_US
dc.subjectElektriksel özellikleren_US
dc.titleTiO2-CaO-Al2O3-Na2O-SiO2 Cam Yapısının Elektriksel ve Optik Özellikleri Üzerine ZnO Miktarının Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of ZnO Doping Amount on the Electrical and Optical Properties of TiO2-CaO-Al2O3-Na2O-SiO2 Glass Structureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentEskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record