Show simple item record

dc.contributor.authorOzkop, Emre
dc.contributor.authorAltas, Ismail H.
dc.contributor.authorSharaf, Adel M.
dc.date.accessioned2017-10-05T10:30:04Z
dc.date.available2017-10-05T10:30:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/015202131-137-1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4595
dc.description.abstractIn this paper, a FACTS based dynamic switched C-type filter (DSCTF) compensator scheme for distribution systems is presented with different load characteristics and control strategies. In order to suppress power quality problems and increase overall energy utilization efficiency; design and digital realization of the DSCTF consisting of dynamic control strategies are studied. Matlab/Simulink Software Environment is employed to validate the effectiveness of FACTS DSCTF device. It has been shown that the proposed FACTS-DSCTF is effective to mitigate power quality and energy utilization problems as well as in compensating voltage disturbances and current harmonics.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, dağıtım sistemleri için FACTS tabanlı dinamik anahtarlamalı C-tipi filtre (DSCTF) kompanzatörü, farklı denetim stratejileri ve yük karakteristikleri ile sunulmaktadır. Enerji kullanım verimini artırmak ve güç kalitesi problemlerini bastırmak için dinamik denetim stratejilerini içeren DSCTF nin tasarımı ve dijital gerçekleştirilmesi çalışılmıştır. FACTS DSCTF cihazının etkinliğini doğrulamak için Matlab/Simulink yazılım ortamı kullanılmıştır. Önerilen FACTS-DSCTF in güç kalitesi ve enerji kullanım problemlerini azaltmanın yanı sıra gerilim bozukluklarını ve akım harmoniklerini de kompanzasyonunda etkili olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.54015en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFACTSen_US
dc.subjectDynamic Voltage Stabilizationen_US
dc.subjectDistribution Systemen_US
dc.subjectMulti-loop Controlen_US
dc.titleA Self Adjustable FACTS Device and Controller for Distribution Systemsen_US
dc.title.alternativeDağıtım Sistemleri için Kendinden Ayarlanabilir FACTS Cihazı ve Denetleyicisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDepartment of Electrical and Electronics Engineering, Karadeniz Technical University, Sharaf Energy Systems, Inc., Frederictonen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record