Show simple item record

dc.contributor.authorERDEN, Mehmet Akif
dc.contributor.authorTÜRKMEN, Mustafa
dc.contributor.authorKARABULUT, Hasan
dc.contributor.authorGÜNDÜZ, Süleyman
dc.date.accessioned2017-10-06T07:01:33Z
dc.date.available2017-10-06T07:01:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/015701185-191.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4601
dc.description.abstractIn this work, the effects of boron nitride additions on the microstructures and tensile behaviours of microalloyed powder metallurgy (PM) steels were investigated. The microstructure of the microalloyed PM steels was characterised by optic microscope, SEM and EDS. Results indicated that the addition of boron nitride in the percentage of 0.1 and 0.2 increases the yield strength (YS) and ultimate tensile strength (UTS) of the PM steels in the sintered conditions. Elongation also tends to improve with increasing boron nitride content. In addition, the presence of boron nitride in different proportion prevented grain growth during sintering or cooling after sintering. However, a further increase in BN to 0.5 wt.% reduced the yield strength (YS), ultimate tensile strength (UTS), percentage elongation and hardness due to higher amount of precipitation strengthening.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Mikroalaşımlı Toz metal (TM) çeliklerin mikroyapı ve çekme davranışları üzerine bor nitrür ilavesinin etkileri incelenmiştir. Mikroalaşımlı TM çeliklerin mikroyapıları optik mikroskop, SEM ve EDS analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Sonuçlar; yüzde 0,1 ve 0,2 oranında bor nitrür ilavesinin TM çeliklerin akma dayanımını (YS) ve çekme mukavemetini (UTS) artırdığını göstermiştir. Ayrıca % Uzama oranı bor nitrür ilavesinin artmasıyla artma eğilimindedir. Buna ek olarak, farklı oranda bor nitrür varlığı sinterleme sırasında veya sinterleme sonrasında tane büyümesini engellemiştir. Ancak ağırlıkça % BN oranını 0,5 olduğunda akma dayanımı (YS), çekme dayanımı (UTS), % uzama ve sertlik değeri çökelme sertleşmesine bağlı olarak azalmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.48591en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPM Steelsen_US
dc.subjectBoron Nitrideen_US
dc.subjectMicrostructureen_US
dc.subjectMechanical Propertiesen_US
dc.titleEffect of Boron Nitride Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of PM Steelsen_US
dc.title.alternativeToz Metal Çeliklerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Bor Nitrürün Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentKarabuk University, TOBB Tech. Sciences Vocational School, Kocaeli University, Hereke Sciences Vocational School, Karabuk University Technology Faculty, Manufacturing Engineeringen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record