Advanced Search

Now showing items 1-20 of 45

   Citation
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü [1]
   AdıyamanUniversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [3]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü [1]
   Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü [1]
   Ataturk University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering [1]
   Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü [1]
   Fırat Üniversitesi, Havacılık Yüksek Okulu, Uçak Gövde-Motor Bölümü [1]
   Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü [2]
   Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu M.Y.O., Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü [1]
   Gebze Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü [1]
   Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Hacettepe Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü [1]