Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKalefetoğlu Macar, Tuğçe
dc.contributor.authorMacar, Oksal
dc.contributor.authorYalçın, Emine
dc.contributor.authorÇavuşoğlu, Kültiğin
dc.date.accessioned2017-10-10T08:55:49Z
dc.date.available2017-10-10T08:55:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/021004-377-392.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4625
dc.description.abstractGenetik mühendisliği uygulamaları tarla bitkilerinin modern moleküler ıslahında önemli biyoteknolojik araçlar haline gelmiştir. 1990lardan itibaren, bitki hücrelerine yabancı DNA’yı aktarmak için çeşitli yeni ve etkili genetik transformasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Yaygın gen aktarma metodları genellikle doğrudan ve dolaylı transformasyon diye ayrılmaktadır. Her tekniğin belli avantajları ve dezavantajları olsa da, günümüzde transgenik bitkilerin üretimi birçok bitki türü için rutin bir süreç haline gelmiştir. Yine de, tekrarlanabilir bir transformasyon metodu elde edebilmek için ihmal edilmemesi gereken birçok önemli etken vardır. Bu çalışma transgen teknolojisini kısaca gözden geçirmeyi ve bitki genetik transformasyonu için günümüzde kullanılmakta olan metodları yeniden derlemeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractGenetic engineering applications have become important biotechnological tools in the modern molecular breeding of crops. Since 1990s, various new and efficient genetic transformation methods for delivering exogenous DNA to plant cells have been developed. Common gene insertion methods are usually divided into direct and indirect transformation. Despite each technique has certain advantages and disadvantages, production of transgenic plants has become a routine process for many plant species nowadays. Still, In order to obtain a reproducible transformation methodology, there are many important factors those should not be omitted.This workaims to overview the transgene technology and to review the currently used methods for plant genetic transformation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.58669en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitkien_US
dc.subjectBiyoteknolojien_US
dc.subjectGDOen_US
dc.subjectGen Teknolojisien_US
dc.subjectTransformasyonen_US
dc.subjectTransgeniken_US
dc.titleGen Teknolojisi ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemlerien_US
dc.title.alternativeGene Technology and Plant Genetic Transformation Methodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentGiresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage377en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record