Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİnan, Ebubekir
dc.date.accessioned2017-10-12T05:50:11Z
dc.date.available2017-10-12T05:50:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/021301-479-487.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4637
dc.description.abstractBu makalede proksimal relator uzaylarında yaklaşımlı yarıgruplar ve ideallere giriş yapılmıştır. Tanımsal proksimiti bağıntısı ile birlikte dikkate alınan dijital görüntülerde yaklaşımlı yarıgrup ve ideal örnekleri verilmiştir. Bundan başka, nesne tanımlaması homomorfizması kullanılarak tanımsal yaklaşımların bazı özellikleri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this article, approximately semigroups and ideals in proximal relator spaces have beenintroduced. In addition to, some examples of approximately semigroups and ideals in digital images endowed with descriptive proximity relation have been given. Furthermore, some properties of descriptively approximations using object descriptive homomorphism have been obtained.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.57229en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProksimiti uzaylaren_US
dc.subjectRelator uzaylaren_US
dc.subjectTanımsal yaklaşımlaren_US
dc.subjectYaklaşımlı yarıgruplaren_US
dc.titleApproximately Semigroups and Ideals: An Algebraic View of Digital Imagesen_US
dc.title.alternativeYaklaşımlı Yarıgruplar ve İdealler: Dijital Görüntülerin Cebirsel İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAdıyamanUniversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematicsen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.identifier.endpage487en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record