Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürtürk, Uğur
dc.contributor.authorDaş, Resul
dc.date.accessioned2017-10-12T07:13:30Z
dc.date.available2017-10-12T07:13:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025102-516-536.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4642
dc.description.abstractBilgisayar ağ sistemleri konularında, akademik çalışmalar yapmak, bir ağ protokolünün çalışmasını kontrol etmek ya da doğrulamak için bir çok benzetim araçları vardır. Bu araçların kullanılması ile ağ tasarımı ve analizi daha kolay ve maliyeti çok daha azdır. Ayrıca, ağ simülatör araçları ağ tasarımcılarının yeni ağ protokollerini test etmelerine veya mevcut protokollerin kontrollü ve tekrarlanabilir bir şekilde değiştirmelerine izin vermek için de faydalı olmaktadır. Bu makale çalışmasında, günümüzde yaygın olarak kullanılan mevcut ağ benzetim ve modelleme araçları, detaylıca incelenmiştir. Ayrıca, bu araçların temel özellikleri, avantaj ve dezavantajları sunulmuş, bu alanda çalışma yapan araştırmacıların kullanabilecekleri araçlar konusunda yol gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractComputer network systems have many simulation tools to conduct academic studies and to verify or verify the operation of a network protocol. The use of these tools makes network design and analysis easier and less costly. In addition, network simulator tools are also useful for allowing network designers to test new network protocols or to change existing protocols in a controlled and repeatable way.In this paper, current network simulation and modeling tools that are widely used today are examined in detail. In addition, the basic features, advantages and disadvantages of these tools are presented, and tools are available for researchers working in this field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.59691en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğ Simülatörüen_US
dc.subjectAğ Simülasyonuen_US
dc.subjectOMNeT++en_US
dc.subjectOPNET Modeleren_US
dc.subjectCisco Packet Traceren_US
dc.subjectGNS3en_US
dc.titleAğ Benzetim ve Modelleme Araçlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeA Review of Network Simulation and Modeling Toolsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage516en_US
dc.identifier.endpage536en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record