Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlhan, Mustafa
dc.date.accessioned2017-10-16T08:23:26Z
dc.date.available2017-10-16T08:23:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025702-675-682.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4661
dc.description.abstractEr+3 (üç değerlikli erbiyum iyonu) katkılı baryum tantalat fosforları katı hal reaksiyon metoduyla 1425 °C ’de 20 saat sinterlenerek üretilmiştir. Üretilen numuneler X–ışınları difraktometresi (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımı spektroskopisi (EDS) ve görünür–lazer fotoluminesans (FL) analizleri ile karakterize edilmiştir. XRD analizinde, Er+3 katkılı BaTa2O6 yapısı %10 mol oranına kadar tek fazlı yapı özelliğini sürdürürken, %10 mol üzeri seviyelerde az oranda ErTaO4 fazı ortaya çıkmıştır. SEM analizlerinde Er+3 katkılı BaTa2O6 tanelerin boyutu katkı artışına bağlı olarak küçülme göstermiştir. Görünür FL analizlerinde, BaTa2O6 :Er+3 fosforunun emisyon spektrumları ise 500 ile 690 nm dalgaboyları arasında olup, Er+3 iyonuna ait karakteristik emisyon pikleri gözlenmiştir. Ayrıca, Er+3 katkı artışına bağlı olarak emisyon azalması veya konsantrasyon sönümlemesi meydana gelmemiştir. BaTa2O6 :Er+3 fosforlarının Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) renklilik kordinatları diyagramında sarımsı-yeşil bölgede bulunmuştur. Yakın kızılötesi FL analizinde BaTa2O6 :Er+3 fosforunun emisyon spektrumları 1450 ile 1650 nm arasında gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractEr3+ (trivalent erbium ion) doped barium tantalate phosphors were produced by solid state reaction method at 1425 C for 20 hrs. The synthesized samples were characterized by X–ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and visible–laser photoluminescence (PL) analyses. In XRD analysis, while Er3+ doped BaTa2O6 structure maintained single phase structure up to 10 mol%, small amount ErTaO4 phase appeared doping levels above 10 mol%. SEM analysis showed that size of Er3+ doped BaTa2O6 grains decreased with increasing doping concentration. In the visible PL analysis, the emission spectra of BaTa2O6 :Er3+ phosphor were between 500 and 690 nm wavelengths, and characteristic emission peaks of Er3+ ion were observed. Furthermore, depending on the increase in Er3+ doping concentration, no emission decreasing or concentration quenching has occurred. The Commission Internationale d’Eclairage (CIE) chromaticity coordinates of the BaTa2O6 :Er3+ phosphors were found to be in the yellowish green region of the chromaticity diagram. In the near infrared PL analysis, the emission spectra of BaTa2O6 :Er3+ phosphors were observed between 1450 and 1650 nm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.57264en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject“XRD”en_US
dc.subject“SEM–EDS”en_US
dc.subject“Nadir toprak iyonu”en_US
dc.subject“Fotolüminesans”en_US
dc.subject“Lazer”en_US
dc.titleÜçdeğerlikli Erbiyum (Er+3) Katkılı BaTa2O6FosforununÜretimi, Yapısal Özellikleri ve Görünür–Yakın Kızılötesi Fotolüminesansıen_US
dc.title.alternativeSynthesis, Structural Properties and Visible–Near Infrared Photoluminescence of Trivalent Erbium (Er3+) Doped BaTa2O6 Phosphoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMarmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage675en_US
dc.identifier.endpage682en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record