Show simple item record

dc.contributor.authorRüşen, Aydın
dc.contributor.authorTopçu, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2017-10-16T08:45:45Z
dc.date.available2017-10-16T08:45:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025705-696-703-1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4664
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’de ikincil atıklardan üretim yapan bir firmadan tedarik edilen ve %23.1 Cu, %20.5 Sn ve %15.4 Pb temel kimyasal kompozisyonuna sahip anot çamurundan bakır geri kazanımı için çevreye duyarlı yeni bir çözücü olan 1-etil-3-metil-imidazolyum hidrojen sülfat (EmimHSO4 ) iyonik sıvısı kullanımı araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda, bakır geri kazanımını etkileyen iyonik sıvı konsantrasyonu, sıcaklık, süre ve katı/sıvı oranı parametreleri incelenerek bakır için optimum geri kazanım koşulları Taguchi metodu ile belirlenmiştir. Varyans analizi yöntemi (ANOVA) kullanılarak optimum koşullar altında, bakır geri kazanımı için en etkili parametreler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bakır kazanımı için optimum koşullar; iyonik sıvı konsantrasyonu: %60, sıcaklık: 95 o C, süre: 2 saat ve katı/sıvı oranı: 1/20 olarak tespit edilmiştir. Bakır kazanımı için en etkili parametrelerin sırasıyla, reaksiyon süresi, sıcaklık, katı/sıvı oranı ve iyonik sıvı konsantrasyonu olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this present study, a new solvent called 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hydrogen sulphate (EmimHSO4 ) was used for recovery of copper from anode slime. Sample whose compounds are mainly of 23.1% Cu, 20.5 %Sn and 15.4% Pb was provided from a copper refining plant making production from secondary grade wastes in Turkey. The optimum metal recovery conditions for copper including ionic liquid concentration, temperature, time and solid/liquid ratio which affect the leaching efficiency were investigated in the experiments were detected by Taguchi method. Also, the most effective parameters under the optimum conditions for copper metal recovery were determined by analysis of variance method (ANOVA). According to the experimental results, optimum conditions for copper recovery were found as for ionic liquid concentration; 60%, for temperature; 95 o C, for time; 2 hours and for solid/liquid ratio; 1/20. The most effective parameters determined as leaching duration, temperature, pulp density (solid/liquid ratio) and ionic liquid concentration, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.58610en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİyonik Sıvıen_US
dc.subjectEmimHSO4en_US
dc.subjectAnot Çamuruen_US
dc.subjectLiçen_US
dc.subjectBakır Geri Kazanımıen_US
dc.subjectTaguchi Metoduen_US
dc.titleEmimHSO4 (1-Etil-3-Metil-İmidazolyum Hidrojen Sülfat) iyonik sıvısının anot çamurundan bakır geri kazanımı üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of EmimHSO4 (1-Ethyl-3-Methyl-İmidazolium Hydrogen Sulfate) on copper recovery from anode slimeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliğien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage696en_US
dc.identifier.endpage703en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record