Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgül, Metin
dc.contributor.authorAbbak, Samet
dc.date.accessioned2017-10-16T12:17:40Z
dc.date.available2017-10-16T12:17:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025707-710-716.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4666
dc.description.abstractKurşun içermeyen piezoelektrik seramikler, yaygın olarak kullanılan (PbZr1-xTixO3 gibi) kurşun esaslı piezoelektrik seramiklere alternatif olarak araştırılmaktadır. Bu anlamda en çok incelenen malzemelerden biri de (Bi0.5Na0.5)TiO3 ; BNT-esaslı seramiklerdir. Saf halde BNT seramikler yüksek koersif alan nedeniyle kutuplanma zorluğu ve buna bağlı olarak düşük piezoelektrik özellikler göstermektedir. Ancak BaTiO3 ile oluşturdukları katı çözeltilerinde özelliklerin iyileştiği görülmüştür. Özellikleri daha da geliştirmek amacıyla bazı dopant ilaveleri de yapılmıştır. Literatürde yaygın olarak B2O3 katkısının sıvı faz oluşturarak sinterlemeyi kolaylaştırıcı ve ara yere giderek donör davranış gösterdiği rapor edilmektedir. Bu çalışmada, üç farklı bileşim olarak katkısız, %1 Mn+3 -katkılı ve %1 Nb+5 -katkılı (Bi0.5Na0.5)TiO3 -BaTiO3 (BNT-BT) seramiklere %1 B+3 ilave edilerek katı hal yöntemiyle üretilmiştir. Yoğunlukları Arşimet yöntemiyle belirlenen seramikler X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiş ve elektriksel özellikleri incelenmiştir. Her bir bileşim için piezoelektrik sabiti (d33), dielektrik sabiti (εr ), dielektrik kayıp (tanδ), polarizasyon ve gerinim histeresiz (P-E ve S-E) ölçümleri gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractLead-free piezoelectric ceramics are researched as an alternative to commonly used lead-based (such as PbZr1-xTixO3) piezoelectric ceramics. In this aspect, one of the most investigated materials is (Bi0.5Na0.5)TiO3 ; BNT-based ceramics. Pure BNT ceramics are hard to be poled and have low piezoelectric properties due to their high coercive electric field. However, these properties can be improved when a solid-solution is formed with BaTiO3 . Some dopants have been added to further improve the properties. In literature it is often reported that B2O3 is a sintering aid and behaves as a donor dopant occupying interstitial positions. In this study, undoped, %1 Mn+3 -, and %1 Nb+5 -doped (Bi0.5Na0.5)TiO3 -BaTiO3 (BNTBT) ceramics were produced with %1 B+3 addition by using solid-state method. After the density measurements by Archimedes method, ceramics were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and their electrical properties were investigated. Piezoelectric charge constant (d33), dielectric constant (εr ), dielectric loss (tanδ), polarization and bipolar strain hysteresis (P-E and S-E) measurements were performed for each composition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.60754en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurşunsuzen_US
dc.subjectPiezoelektriken_US
dc.subjectBi0.5Na0.5 TiO3 - BaTiO3en_US
dc.subjectBoren_US
dc.subjectAkseptören_US
dc.subjectDonören_US
dc.titleMn+3 ve Nb+5 Katkılı BNT-BT Kurşunsuz piezoelektrik malzemelerde bor ilavesinin elektriksel özelliklere etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of boron addition in Mn3+ and Nb5+ doped BNT-BT lead free piezoelectric materialsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage710en_US
dc.identifier.endpage716en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record