Show simple item record

dc.contributor.authorAKÇAY, Mustafa
dc.contributor.authorAPAYDIN, Fatih
dc.date.accessioned2017-10-16T12:21:01Z
dc.date.available2017-10-16T12:21:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025708-717-726.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4667
dc.description.abstractBu çalışmada malahit (CuCO3 Cu(OH)2 ) cevherinin amonyum nitrat ile liç edilmesine mekanik aktivasyonun etkisi incelenmiştir. Deneylerde çeşitli sürelerde mekanik aktive edilmiş cevher (15, 30, 60 ve 90 dakika) kullanılmış bu sayede mekanik aktivasyonun, liç sıcaklığın, karıştırma hızının ve amonyum nitrat konsantrasyonun malahitin çözünmesine etkisi incelenmiştir. Deneyler sonunda mekanik aktivasyon süresinin, liç süresinin, amonyum nitrat konsantrasyonun, liç sıcaklığı ve karıştırma hızının artmasıyla cevherin çözünmesinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca mekanik aktivasyon süresinin gereğinden fazla artması topaklanmaya neden olduğu için malahitin çözünmesinin artışında sınırlayıcı unsur olmuştur. Mekanik aktivasyon süresinin artışıyla malahitin amorflaşma miktarlarının arttığı gözlemlenmiştir. 15, 30, 60 ve 90 dakika mekanik aktivasyon sonrası amorflaşma miktarları sırasıyla %38,86, % 47,49, % 53,84 ve % 59,33 olarak hesap edilmiştir. Malahitin maksimum çözünmesi (60 o C, sıcaklık, 90 dakika liç süresi, 500 rpm karıştırma hızı ve 5 M amonyum nitrat konsantrasyonunda, 30 dakika mekanik aktivasyon yapılmış numunelerde) Bakırın çözünme verimi % 99,8 olarak gözlemlenmiştir. Aynı şartlar altında mekanik aktive olmamış numunede en fazla çözünme verimi % 82,6 olarak gözlemlenmiştir. 30 dakikalık mekanik aktivasyonun malahit cevherinin çözünmesini önemli ölçüde artırdığı gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of mechanical activation on the leaching of malachite (CuCO3 Cu(OH)2 ) with ammonium nitrate was investigated. Mechanically activated ore (15, 30, 60 and 90 minutes) was used for various periods in the experiments and the effect of mechanical activation, leaching temperature, mixing speed and ammonium nitrate concentration on the dissolution was investigated. At the end of the experiments, it was observed that the dissolution of the ore was increased by increasing the mechanical activation time, leaching time, ammonium nitrate concentration, leaching temperature and mixing speed. In addition, excessive increase of the mechanical activation time is a limiting factor in the increase of the dissolution of the ore because it causes agglomeration. It was observed that the amorphous amounts increased with the increase of the mechanical activation time. Amorphous amounts after 15, 30, 60 and 90 minutes of mechanical activation were calculated as 38.86%, 47.49%, 53.84% and 59.33%, respectively. The maximum dissolution in malachite was observed as dissolution of copper %99,8 at 60o C, temperature, 90 minute leaching, 500 rpm mixing speed and 5M ammonium nitrate saturation, samples with 30 min mechanical activation). Under the same conditions, the maximum dissolution rate in the non-mechanically inactivated sample was observed as dissolution of copper % 82,6. It was observed that the 30-minute mechanical activation significantly increased the dissolution of the malachite ore.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.60766en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMalahiten_US
dc.subjectMekanik aktivasyonen_US
dc.subjectLiçen_US
dc.titleMalahit Cevherinin Amonyum Nitrat ile Liç Edilmesine Mekanik Aktivasyonun Ektisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Effect of Mechanical Activation on the Leaching of Malachite Ore with Ammonium Nitrateen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage717en_US
dc.identifier.endpage726en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record