Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHepdeniz, Kerem
dc.contributor.authorDemer, Selma
dc.contributor.authorMemiş, Ümit
dc.date.accessioned2017-10-24T06:53:40Z
dc.date.available2017-10-24T06:53:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025804-762-771-1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4671
dc.description.abstractSandıklı-Hüdai jeotermal sahası Afyonkarahisar ilindeki jeotermal sahalardan biridir. Sandıklı-Hüdai jeotermal sisteminde rezervuar kayacı kuvarsit ve kireçtaşları, ısı kaynağını ise Miyosen yaşlı Sandıklı volkanizması oluşturmaktadır. Yeraltısuyu örneklerinin hidrojeokimyasal analiz verilerinde görülen yüksek değerler, bu suların jeotermal sistem tarafından ısıtıldığını ve/veya jeotermal su karıştığını işaret etmektedir. Sandıklı-Hüdai jeotermal sahasına ait hidrojeokimyasal analiz sonuçları ArcGIS 10 programı kullanılarak veri tabanına işlenmiştir. Elde edilen T, pH, EC, Na+ , K+ , Ca2+, Mg2+, HCO3 - , Cl- , SO4 2- değerlerinin havza içerisindeki dağılımları IDW interpolasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Hüdai jeotermal alanında bulunan jeotermal sular elde edilen T, SO4 , Cl, Ca ve Mg tematik haritalarına göre genel olarak kuzeydoğuya doğru artış gösterirken, EC, Na, K ve HCO3 tematik haritalarına göre çalışma alanı orta kesiminde daha yüksek değerler vermiştir.en_US
dc.description.abstractSandıklı-Hüdai geothermal field is one of the geothermal systems in Afyonkarahisar province. The heat source of the Sandıklı-Hüdai geothermal system is formed by the Miocene Sandıklı volcanism while the reservoir rocks of the system consist of the quartzite and limestones. High values of hydrogeochemical analysis data of groundwater samples indicated that these waters were heated by the geothermal system and/or that geothermal water mixed into groundwater. Results of hydrogeochemical analysis of the Sandıklı-Hüdai geothermal field were processed in database using ArcGIS 10 program. The spatial distribution of T, pH, EC, Na+ , K+ , Ca2+, Mg2+, HCO3 - , Cl- , and SO4 2- values in the basin was determined by IDW interpolation method.According to the thematic maps of T, SO4, Cl, Ca and Mg, geothermal waters in the Hüdai Geothermal Area generally increased to the northeast and according to EC, Na, K and HCO3 thematic maps the the central part of the area had higher values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.59741en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectJeotermalen_US
dc.subjectSandıklı- Hüdaien_US
dc.subjectHidrojeokimyasal Analizen_US
dc.subjectMekansal Dağılımen_US
dc.subjectTers Ağırlıklı Derecelendirmeen_US
dc.titleAfyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sahası Hidrojeokimyasal Analiz Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Hydrogeochemical Analysis Results of AfyonkarahisarSandıklı Hüdai Geothermal Field with Geographical Information Systems (GIS)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage762en_US
dc.identifier.endpage771en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record