Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayrakçeken, Hüseyin
dc.contributor.authorAysal, Faruk Emre
dc.date.accessioned2017-10-24T07:06:06Z
dc.date.available2017-10-24T07:06:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025901-772-780.pdf
dc.identifier.uri2149-3367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4672
dc.description.abstractBu çalışmada taşıtlardaki vites kademesi değişimin etkileri yol testleri yapılarak araştırılmış ve bu testlerden yararlanılarak Matlab/Simulink simülasyon ortamında yarım taşıt modeli kullanılarak taşıt simülasyonları yapılmıştır. Çalışmada iki adet beş vitesli bir adet altı vitesli olmak üzere üç farklı taşıt ve model kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları ile yol testlerinin karşılaştırması yapılmış ve deneysel çalışma ile simülasyon çalışmasının uygunluk gösterdiğini ortaya konulmuştur. Ayrıca yedi vitesli taşıt için yarım taşıt modeli kullanılarak taşıt simülasyonu yapılmıştır. Vites kademesindeki artışın etkileri simülasyon yöntemi ile ortaya güvenilir bir şekilde konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, the variation of gearbox level investigated via road tests with two diffirent vehicle and performed half vehicle simulations by using Matlab/Simulink.Road tests and simulation model performed for both fifth and sixth speed vehicles. The comparing of simulation results and road tests results shown that presented simulation method appropriate to experimental study. Besides, the effect ofincreasement of gearbox level can be obtained with half vehicle model of seventh speed vehicle by using presented simulation method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.53889en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVites Kutusuen_US
dc.subjectTaşıt Dinamiğien_US
dc.subjectYol Testlerien_US
dc.titleTaşıt Vites Kutularının Simülasyon ve Yol Testleri ile İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Investigation of Vehicle Gearboxes via Simulation and Road Testsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage772en_US
dc.identifier.endpage780en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record