Show simple item record

dc.contributor.authorKaragöz, Şendoğan
dc.contributor.authorAbdi, Hossein
dc.contributor.authorÖmeroğlu, Gökhan
dc.date.accessioned2017-10-24T09:06:53Z
dc.date.available2017-10-24T09:06:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025905-810-817.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4676
dc.description.abstractThe interest in increasing heat transfer is growing in line with industrial development. In relation to the cooling and heating systems, in particular in industrial-type boilers, the heating boilers and heat exchangers, the use of inserts to enhance heat transfer is quite common. During the design of the heat exchanger while increasing heat transfer, the friction hence the pressure loss will increase as well. As a matter of course, the cost of increased energy consumption for pumping fluid in tubes should be compensated with the reduction in cost of the device. In this experimental study, turbulence creating flaps have been placed into the tubes and compared to the empty tube. Experiments have been carried out using three springs and three twisted tapes having different pitches, and five different Reynolds numbers. The effects on the friction factor and on the number of Nusselt were investigated.en_US
dc.description.abstractIsı transferini artırmaya olan ilgi endüstriyel gelişme doğrultusunda artmaktadır. Soğutma ve ısıtma sistemleri ile ilişkili, özellikle endüstriyel tip kazanlar, ısıtma kazanları ve ısı eşanjörlerinde, ısı transferini artırmak için türbülatörlerin kullanımı oldukça yaygındır. Eşanjör tasarımında ısı transferini arttırırken , sürtünme dolayısıyla basınç kaybı da artar. Doğal olarak, borulardaki sıvıyı pompalamak için artan enerji tüketiminin maliyeti, cihazın maliyetindeki düşüş ile telafi edilmelidir. Bu deneysel çalışmada türbülans oluşturan kanatlar, tüplere yerleştirildi ve boş tüp ile karşılaştırıldı. Deneyler, farklı aralıklara sahip üç yay ve üç bükülmüş levha ile beş farklı Reynold sayısını kullanarak gerçekleştirildi. Sürtünme faktörü ve Nusselt sayısına etkileri araştırıldı..en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.59695en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurbulatoren_US
dc.subjectHeat Transferen_US
dc.subjectPressure Dropen_US
dc.subjectHorizontal tubeen_US
dc.titleExperimental InvestigationOf The Effect Of Turbulators On Heat Transfer In Horizontal Tubesen_US
dc.title.alternativeYatay Borulardaki Isı Transferine Türbülatörlerin Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAtaturk University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage810en_US
dc.identifier.endpage817en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record