Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAKDAĞ, Mustafa; YILDIZ, Hatice
dc.date.accessioned2019-02-06T11:11:32Z
dc.date.available2019-02-06T11:11:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5378
dc.descriptionThe aim of this study is to determine the developing students’ literacy skills proficiecy levels of first grade teachers. In this descriptive study the data was collected by a questionnaire. For this, the Developing Literacy Skills Proficiency items (DLSP) which are developed by MEB and one dimension of Primary Teachers’ Private Area Proficiencies have been transformed into a questionnaire. The questionnaire has been applied to 67 primary teachers. The determination of the sample group has done according to stratified sampling. At the end of the research it has been understood that the teachers implement the behaviours in DLSP frequently. When teachers’ opinions do not differentiate according to their gender and seniority, they show significiant differences according to schools’ socioecomic status. The teachers’ opinions who works in a school with a lower socioeconomic status about DLSP are lower than the teachers who works int the schools which has middle and upper socioeconomic statusen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterlik düzeylerini belirlemektir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bunun için MEB’in belirlediği Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nin bir boyutu olan Dil Becerilerini Geliştirme Yeterlik (DBGY) maddeleri anket formuna dönüştürülerek 67 birinci sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde oranlı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, DBGY alanındaki davranışları sık sık yerine getirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin bu görüşleri cinsiyet ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Çalışma sonucunda, alt sosyo-ekonomik seviyedeki öğrencilerin devam ettiği okullarda çalışan öğretmenlerin DBGY’ne ilişkin görüşleri orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin devam ettiği okullarda görev yapan öğretmenlerinkinden daha düşük çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf öğretmeni, öğretmen yeterlikleri, dil becerilerini geliştirme, öğretmen görüşlerien_US
dc.titleİlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşlerien_US
dc.title.alternativePrimary First Grade Teachers’ Views About Developing Students’ Literacy Skills Proficiencyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record