Show simple item record

dc.contributor.authorMETİN, Nilgün ; ŞENOL,Fatma Betül ; İNCE, Esma
dc.date.accessioned2019-02-20T06:14:10Z
dc.date.available2019-02-20T06:14:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://keg.aku.edu.tr/arsiv/c10s1/c10s1m5.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5443
dc.descriptionThe aim of this study is to determine the attitudes of prospective teachers toward gifted children's education. 490 prospective teachers, who are studying at the Education Faculty of Afyon Kocatepe University, participated in the research using correlational and comparative survey methods. 107 (21,8%) of the participants are male, while 383 (78,2%) of them are female. In order to determine the attitudes, ''Giftedness and the Attitudes toward Gifted Education Scale'' (Short-Revised form) was used. The final data were analyzed through ANOVA, Post Hoc, t Test, frequencies and percentages As a result of the study, it was concluded that the attitudes of prospective teachers toward gifted children's education are positive. A significant difference was found out in prospective teachers' attitudes, which are related to ''Needs of the Gifted and Support, and Being Against the Special Services for the Gifted,-one of the sub-dimensions of the scale- according to their departments. Another major difference -in favor of the female teachers- was found after comparing gender-based attitudes of the teachers related to ''Being Against the Special Services for the Gifted''. Besides, a significant difference was found in favor of the ones, who don't take inclusive courses when compared to students who take inclusive courses, in terms of ''Creating Gifted Education Classrooms'' (p < 0.05).en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmektir. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, dördüncü sınıfa devam etmekte olan 490 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 107’si erkek (%21.8), 383’ü kadın (%78.2)’dır. Araştırmanın veri toplaması aşamasında öğretmen adaylarının tutumların belirlenmesi için “Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (Kısa – Revize Form)” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler ANOVA, Post Hoc, t testi, frekans ve yüzde dağılımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının bölümlerine göre ölçeğin alt boyutlarından Üstün Yeteneklilerin İhtiyaçları ve Destek ve Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma boyutlarına ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma boyutuna ilişkin tutumları arasında kadınların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının “Özel Yetenek Sınıfları Oluşturma” alt boyutuna ilişkin kaynaştırma dersi alan ve almayanlar arasında, ders almayan adaylarının lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.27591en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectüstün yetenekli çocuk, tutum, öğretmen adayıen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the Prospective Teachers' Attitudes toward the Education of the Gifted Childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record