Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoyuncu, Ahmet Ayhan
dc.date.accessioned2019-03-08T14:15:10Z
dc.date.available2019-03-08T14:15:10Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5523
dc.description.abstractMilliyetçilik Fransız Devrimi ile ortaya çıkmış ve 20. yüzyılda dünyanın her tarafında etkili olmuş bir siyaset biçimidir. Etkili olduğu topraklarda farklı görünümlere sahip olan milliyetçilik, her toplumda aynı biçimde bir gelişim göstermemiştir. Đç içe geçtiği olgular olan ulus, ulus-devlet ve milliyetçilik aşamaları, zaman zaman biri diğerinden önce gelecek şekilde olmuştur. Üçüncü Dünya ülkelerinde milliyetçilik ise sömürgecilik ve Batı’da eğitim görmüş aydınlar aracılığıyla etkili olmuştur. Osmanlı’nın yıkılışı sonrasında Ortadoğu’da da etkili olmaya başlayan milliyetçilik akımı, Araplar arasında sömürgecilikten kurtulma sürecinde etkili olmuştur. Sömürgeci güçlerce yapay sınırlarla birbirinden ayrılan Arap devletleri, milliyetçilik bayrağı etrafında yeniden bir araya gelmeye çalışmışlar ve tek bir devlet çatısı altında yaşama amacıyla Büyük Arap Devleti’ni kurmaya çalışmışlardır. Hafız Esad’da bu hedefe ulaşmaya çalışan Arap liderlerden birisi olarak Arap siyaset sahnesinde uzunca bir süre yer almış, ancak istediği başarıya ulaşamamıştır. Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Ortadoğu, Arap Milliyetçiliği, Suriye, Hafız Esad.en_US
dc.description.abstractNationalism as a political movement appeared during French Revolution and by the twentieth century, it had marked the political structure in worldwide scale. Nationalism, with different manifestations in different territories, followed different development style. Although the concepts of nation, nation-state and the steps of nationalism are interwoven, in some certain periods one of them may get priority. And nationalism in the third world countries has some more characteristics since in these countries nationalism is mainly conveyed by the process of colonization and by the Western educated intellectuals. Nationalism in the Middle East became too active after the decline of Ottoman Empire because this trend was too functional in anti-colonial struggle. The Arabic states which are isolated through artificial delimitations by colonialists, have tried to come together and unite all the Arabic tribes and states through nationalist discourses in to one Great Arabic State. And Hafız Esad as one of the Arabic leaders with that ideal took a very long part in Arabic political world but could not reach this Megalo Idea. Key-Words: Nationalism, Middle East, Arabic Nationalism, Syria, Hafız Esaden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilliyetçilik, Ortadoğu, Arap Milliyetçiliği, Suriye, Hafız Esad.en_US
dc.titleOrtadoğu’da Milliyetçilik: Hafız Esad Dönemi Suriye Örneğien_US
dc.title.alternativeNationalism In The Middle East: The Case Of Syria In Hafiz Esad Perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record