Show simple item record

dc.contributor.authorGÜL, Şeyda
dc.date.accessioned2019-04-16T10:52:28Z
dc.date.available2019-04-16T10:52:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5659
dc.descriptionThe aim of this study is to examine the comparison of prospective biology, physics and chemistry teachers’ conceptions towards science-pseudoscience distinction in terms of different variables. For this aim, a scale adopted by Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) was applied to totally 289 prospective teachers who attend at biology, physics and chemistry departments of Kazim Karabekir Faculty of Education at Ataturk University. The data were analyzed by SPSS 18.0 program. The findings indicated that prospective teachers had generally scores in average level for statements in scale. The findings also indicated that there was a statistically significant difference in terms of gender, grade and departments.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim-sözde bilim ayrımına yönelik anlayışlarını farklı değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla hazırlanan Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanarak geliştirilen bir ölçek, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji, fizik ve kimya eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören toplam 289 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin SPSS istatistik programıyla yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının bilim-sözde bilim ayrımı ölçeğindeki ifadelere katılımının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular alt boyutlara göre cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından incelendiğinde ise tüm değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.10871en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbilim-sözde bilim ayırımı, öğretmen adayı, anlayışen_US
dc.titleBiyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Anlayışlarıen_US
dc.title.alternativeProspective Biology, Physics and Chemistry Teachers’ Conceptions towards Science-Pseudoscience Distinctionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.identifier.endpage197en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record