Show simple item record

dc.contributor.authorGÜNER YILDIZ, Nevin; MELEKOĞLU, Macid Ayhan
dc.date.accessioned2019-04-17T07:26:21Z
dc.date.available2019-04-17T07:26:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304326
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5665
dc.descriptionIn this study, the views of teacher candidates from intellectual disabilities teacher training program towards participation of children with special needs in inclusion and the teacher training program they are enrolled was evaluated. Total of 59 teacher candidates, 18 of them worked in a research project as observers, completed a form according to instructions. The form included two cases about participation of children with special needs in inclusive settings. Results indicated that all teacher candidates generally, whether worked in the project or not, have negative views on participation of children with special needs in inclusion. Teacher candidates working in the research project have more negative views on the idea of “inclusion helps other students’ acceptance of differences.” Moreover, teacher candidates working in the project have significantly more satisfied with the teacher training program and more hopeful about the future.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören zihin engelliler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırma uygulamalarına katılmasına yönelik bakış açıları incelenmiştir. On sekizi kaynaştırma uygulamaları ile ilgili bir araştırma projesinde gözlemci olarak çalışan toplam 59 zihin engelliler öğretmeni adayı, özel gereksinimli çocukların ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına katılımlarıyla ilgili iki örnek olaya ve zihin engelliler öğretmenliği bölümüne ilişkin görüşlerini hazırlanan forma yönergeler doğrultusunda belirtmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, araştırma projesinde çalışan ve çalışmayan tüm öğrencilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırma uygulamalarına katılımlarını genel olarak olumsuz değerlendirdikleri belirlenmiştir. Kaynaştırma uygulamalarının sınıftaki diğer çocukların farklılıkları kabul etmesine katkı sağlayacağına ilişkin görüş açısından bakıldığında ise araştırma projesinde çalışan öğrencilerin daha olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma projesinde görev alan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümden memnuniyetlerinin ve iyi bir gelecekleri olacağına dair umutlarının projede görev almayanlara göre anlamlı derecede fazla olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.5858en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectözel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma, zihin engelliler öğretmenliği, tutumen_US
dc.titleZihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamalarına ve Öğrenim Gördükleri Bölüme Bakışlarının Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating Views of Teacher Candidates from Intellectual Disabilities Program towards Inclusion and Enrolled Teacher Training Programen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage310en_US
dc.identifier.endpage325en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record