Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKÖKSAL AKYOL, Aysel; SALI, Güneş
dc.date.accessioned2019-04-22T06:26:48Z
dc.date.available2019-04-22T06:26:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304329
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5668
dc.descriptionThis study, which has a correlational survey design, aims to investigate creativity among children in kindergartens, primary, middle and high schools. The population of this study is comprised of all children attending kindergartens, primary, middle and high schools in the 2011–2012 academic years. The sample of the study consisted of a total of 1200 students, 100 of whom were randomly selected from each level of education. For some reasons, some cases were omitted, and analyses were done using the data of 1085 students. As a result of the study, it was observed that gender caused major differences regarding fluency in children attending kindergartens, elaboration and resistance to premature closure in children middle schools, and regarding originality, abstractness of titles, and elaboration and total creativity in children attending to high schools. It was found out that the average creativity score of girls were higher than those of boys (p < 0.05). Besides, the scores for fluency, elaboration, and resistance to premature closure and total creativity differed on the level of education (p < 0.05).en_US
dc.description.abstractAnasınıfına, ilköğretime ve liseye devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında anasınıflarına, ilköğretim 1. ve 2. kademeye ve liseye devam eden çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini tesadüfi yöntemle belirlenen okullarda her sınıf düzeyinden tesadüfi yöntemle seçilen toplam 100’er çocuk olmak üzere toplam 1200 çocuk oluşturmuştur. Çeşitli nedenlerle bazı veri toplama araçları iptal edilmiş, analizler 1085 veri toplama aracı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, t-Testi sonucuna göre, çocukların cinsiyetlerinin anasınıfına devam eden çocuklarda akıcılık; ilköğretim okulu ikinci kademeye devam eden çocuklarda zenginleştirme ve erken kapamaya direnç; liseye devam eden çocuklarda orijinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme alt boyutlarında ve toplam yaratıcılık puanında önemli bir farka neden olduğu gözlemlenmiştir. Kızların yaratıcılık puan ortalamalarının erkek çocuklarınkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p < 0.05). Yapılan varyans analizi sonucunda da akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme, erken kapamaya direnç alt boyut puanlarının ve toplam yaratıcılık puanının çocukların devam ettikleri sınıf düzeylerine göre farklılaştığı belirlenmiştir (p < 0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.5578/keg.9786en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnasınıfı, ilköğretim, lise, yaratıcılık, cinsiyet, sınıf düzeyi.en_US
dc.titleAnasınıfına, İlköğretime ve Liseye Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Investigation of Creativity Among Children in Kindergartens, Primary, Middle and High Schoolsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage379en_US
dc.identifier.endpage399en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record