Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Mehmet
dc.contributor.authorAkbuğa, Muhammet
dc.date.accessioned2019-05-16T06:50:25Z
dc.date.available2019-05-16T06:50:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5834
dc.descriptionGamification is a term that has been found frequently in literature, especially since 2011. The most common definition in the literature is the use of game design elements in non-game contexts. The aim of gamification is to bring the persistent behavior desired to be earned to the target group more fun. It is seen in the academic studies that the gamification elements are interesting to increase and to achieve the targeted behaviors. In this study, a gamification based mobile application was designed and developed by using the most common gamification elements for the promotion of historical and cultural places in Afyonkarahisar province. In the study, there are two separate systems, mobile application and management panel. The mobile app consists of a total of 17 screen that users can view and management panel consist of a total 12 screen that administrators can view. Mobile application and management panel are developed by using, Html, Css, Php, Mysql, Javascript and Jquery Mobile. In this study, Waterfall Model for the development of the mobile application and the D6 Gamification Design Framework for the design of the gamification were used. The app has been tested on three Android-powered smartphones and one tablet. The application was made available via the Google Play Store for pilot implementation and has been active for 3 weeks. During pilot implementation, 7 pre-determined experts and a total of 33 users downloaded the app through the Google Play Store used the app. Opinions of experts using the app were collected by unstructured interview method. The study included information on the design and development process of the application, expert and user opinions, and suggested solutions for possible problems. In the last section, the advantages and disadvantages mentioned in the literature of the gamification have been addressed, and the recommendation which is supposed to illuminate future work in the direction of expert and user opinions is given. In line with the opinions of experts and daily users who use the application, it has been seen that the application can be effective in promoting the historical and cultural places.en_US
dc.description.abstractOyunlaştırma, özellikle 2011 yılından beri literatürde sıklıkla kendine yer bulmaya başlamış bir terimdir. Literatürdeki en yaygın tanımıyla oyunlaştırma, oyun ögelerinin oyun dışı alanlarda kullanılmasıdır. Oyunlaştırmada amaç, kazandırılmak istenen kalıcı davranışın hedef kitleye daha eğlenceli biçimde kazandırılmasıdır. Oyunlaştırma elementlerinin ilgiyi arttırdığı ve hedeflenen davranışları gerçekleştirmede etkili olduğu akademik çalışmalarda görülmektedir. Bu çalışmada, en yaygın oyunlaştırma bileşenleri kullanılarak, Afyonkarahisar ilinde yer alan tarihi ve kültürel mekânların tanıtımına yönelik oyunlaştırma temelli bir mobil uygulama tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Çalışmada, mobil uygulama ve yönetim paneli olmak üzere iki ayrı sistem yer almaktadır. Mobil uygulama, kullanıcıların görebileceği toplam 17 sayfadan ve yönetim paneli yöneticilerin görebileceği toplam 12 sayfadan oluşmaktadır. Mobil uygulama ve yönetim paneli, Html, Css, Php, Mysql ve Jquery Mobile kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada, mobil uygulamanın geliştirilmesi için Çağlayan (Şelale) Modeli ve oyunlaştırmanın tasarlanması için D6 Oyunlaştırma Tasarım Çerçevesi kullanılmıştır. Uygulama, Android tabanlı üç adet akıllı telefon ve bir adet tablet bilgisayar üzerinde test edilmiştir. Hazırlanan uygulama, pilot uygulamanın yapılması için Google Play Store üzerinden kullanıma açılmıştır ve 3 hafta boyunca aktif kalmıştır. Pilot uygulama süresince, daha önce belirlenen 7 uzman ve Google Play Store üzerinden uygulamayı indiren toplam 33 kullanıcı uygulamayı kullanmıştır. Uygulamayı kullanan uzmanların görüşleri, yapılandırılmamış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada, uygulamanın tasarım ve geliştirilme sürecinde elde edilen bilgilere ve uzman ve kullanıcı görüşlerine yer verilmiştir ve olası sorunlar için çözüm önerileri sunulmuştur. Son bölümde, oyunlaştırmanın literatürde bahsedilen avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir ve uzman ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülen önerilere yer verilmiştir. Uygulamayı kullanan uzman ve günlük kullanıcıların görüşleri doğrultusunda, uygulamanın tarihi ve kültürel mekânların tanıtımında etkili olabileceği görülmüştüren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOyunlaştırma, Mobil oyunlaştırma, Dijital oyunlaştırma, Oyunlaştırma ve Tarihi Mekânlaren_US
dc.titleOyunlaştırma temelli bir mobil uygulamanın tasarlanması ve geliştirilmesi: Karahisar’ı keşfeten_US
dc.title.alternativeDesign and development of a gamification based mobile application: Discover Karahisaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record