Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaraçlı, Sinan
dc.contributor.authorÇiçek, Hatice
dc.date.accessioned2019-05-24T06:31:43Z
dc.date.available2019-05-24T06:31:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6124
dc.descriptionEntropy has a very important role in Statistics. When we examine the recent studies it can be seen that entropy take place nearly in every brunches of natural and social sciences. In this study, maximum entropy distribution is examined under two and three restrictions and there have given some examples firstly, then by calculating the MaxEnt distribution for the last 43 years’ annual open-air temperatures of seven geographical regions and Turkey, which are obtained from meteorology general management, the accordance between the observed frequencies and the frequencies obtained from the probabilities of the MaxEnt distribution is examined by Chi-Square and R2 criteria.en_US
dc.description.abstractEntropi kavramı istatistik bilimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Fen ve sosyal bilimler üzerine son yıllardaki yapılan çalışmalar incelendiğinde, entropi kavramının hemen hemen her bilim dalında yer aldığı da gözlemlenmektedir. Bu çalışmada maksimum entropi dağılımı iki ve üç kısıt altında incelenerek ilk olarak konuya ilişkin örnekler verilmiş daha sonra Türkiye geneli ve yedi coğrafi bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son 43 yılın sıcaklık değerleri için MaxEnt dağılımı elde edilerek gözlemlenen frekanslar ile MaxEnt dağılımından elde edilen olasılıklara karşı gelen frekanslar arasındaki uyum Ki-Kare ve R^2 kriterlerine göre incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntropi, Maksimum Entropi, Yıllık Hava Sıcaklığıen_US
dc.titleMaksimum Entropi Yöntemi İle Türkiye’deki Coğrafi Bölgelerin Yıllık Hava Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamınıng The Annual Open-Air Temperature Values Of Geographical Regions Of Turkey By Maximum Entropy Methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record